Kosto e rrugës Durrës – Kukës 98.7 mld lekëTIRANE- Ndërtimi i rrugës
Durrës-Kukës konsiderohet si një ndër projektet që ka shkaktuar dy
problemet kryesore të financave publike, që janë borxhi i lartë publik
dhe niveli i lartë i deficitit buxhetor.

Open Data Albania”,
një projekt i financuar nga SOROS-i, ka realizuar një analizë për këtë
projekt, bazuar në të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave. Sipas
kësaj analize, rruga Durrës-Kukës ka kushtuar në total 90.7 miliardë
lekë, shifër e investuar përgjatë viteve 2006-2010.
Për këtë periudhë, rruga e kombit ka thithur 50 për qind të totalit të investimeve të të gjitha rrugëve kombëtare.

“Në
vitin 2008 projekti u financua nga fondet e huaja me 31.8 miliardë
lekë, gjë që ndikoi edhe në rritjen e borxhit të jashtëm për atë vit në
39.7 miliardë. Ndërsa në vitin 2009 peshën e mbajti financimi i
brendshëm, gjë që përkon me një rritje të borxhit të brendshëm për
financimin e deficitit”,- theksohet në analizën e “Open Date Albania”.

Investimet për rrugën Durrës-Kukës kanë ardhur në rritje, duke kulmuar në vitin 2009 me 38.5 miliardë lekë.
Analiza
evidenton se rruga e kombit është një ndër arsyet e nivelit të lartë të
borxhit publik të vendit. Tregues që aktualisht është rreth 60 për qind
i Produktit të Brendshëm Bruto, një nivel i konsideruar shumë i lartë
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore.