1.800 leje ndërtimi janë dhënë gjatë vitit 2010 në Shqipëri dhe sektori i ndërtimit ka pasur një zhvillim pozitiv. “Open Data Albania” ka publikuar shifrat e një studimi të saj ku qyteti më lejet e ndërtimit më të mëdha rezulton Durrësi.  Lejet janë dhënë për ndërtime banesash, hotele apo edhe objekte tregtare.