Ngjarja e ndodhur në fshatin Gërdec, të Bashkisë së Vorës, në 15 mars 2008, është konsideruar nga Qeveria Shqiptare Aksident Teknologjik në fabrikën e cmontimit të municioneve. Ky klasifikim u bazua në nenin 170 dhe 174 të Kushtetutës. Për parandalimin ose mënjanimin e pasojave të një fatkeqësie natyrore ose aksidentesh teknologjike, Këshilli i Ministrave mund të vendosë, për një periudhë jo më të gjatë se tridhjetë ditë, gjendjen e fatkeqësisë natyrore në një një pjesë ose gjithë territorin e vendit. Kjo ngjarje përbën një rast të vecantë në fushën e mbrojtjes civile nga aksidentet e këtij lloji.

Ngjarja
Data:      15. 03. 2008
Ora:        12:10
Vendngjarja:    Fabrika e Municioneve në fshatin Gërdec të Bashkisë së Vorës.

Shpërthimi i parë, i orës 12:10, u regjistrua nga rrjeti sizmiologjik me magnitudë ML = 2.9 të shkallës Rihter. Shpërthimi i dytë, i orës 12:29, u regjistrua nga rrjeti sizmiologjik me magnitudë ML = 2.5 të shkallës Rihter. Shëprthime më të lehta kanë vijuar deri pesëmbëdhjetë orë pas shpërthimit të parë.

Zona e prekur:    Gërdec, Marqinet, Gjokaj dhe Qyteti i Vorës.

Viktima në njerëz, përllogaritur pak orë pas shpërthimit:

  • Numri total i viktimave:    26 persona (muaji mars)
  • Numri i të plagosurve: 400 persona
  • Të trajtuar në spital: 300 persona. 170 të plagosur në Spitalin Ushtarak Tiranë, 63 të plagosur në QSUT, 44 të plagosur në spitalin e Durrësit, 3 të plagosur në spitalin e Krujës.
  • Të dërguar për mjekim jashtë vendit gjithsej 24 në Itali, Zvicër, Greqi dhe Turqi.
  • Persona të evakuar: 4 000
  • Persona të prekur: 10 000

Buxheti i Shtetit për Gërdecin:

Sipas Open Data Albania, në Buxhetin e Shtetit (faktik) rezultojnë të shpenzuara për vitin 2008, nën zërin “Dëmshpërblim për Gërdecin”, 2390 milionë (2,39 miliardë) lekë dhe në vitin 2009, 85 milionë lekë. Ndërkohë, të ardhurat nga donacionet në llogarinë e hapur nga Qeveria, në vitin 2008 ishin 489 milionë lekë. 


Burimi: Ministria e Financave
Përpunimi dhe komentet: Open Data Albania

Bazuar në Dokumentin e Integruar për Gërdecin, mbështetja financiare nga Buxheti i Shtetit është bërë fillimisht për zërat më poshtë:

1.    Dhënie ndihmë financiare familjeve të viktimave të shkaktuara nga tragjedia e datës 15. 03. 2008. Vlera totale 52.000.000 lekë për familjet e 26 viktimave. Shpenzimi është përballuar nga Fondi Rezervë me Vendim të Këshillit të Ministrave, të datave 18 dhe 25 mars dhe 4 prill 2008. Kjo ndihmë u akordua për të mbuluar shpenzimet e varrimit dhe të ceremonisë mortore për viktimat e tragjedisë.

2.    Dhënie ndihme të menjëhershme financiare familjeve, shtëpitë e të cilave janë të pabanueshme, 50 000 lekë për person, por jo më shumë se 200.000 lekë për familje, me efekt total 113.000.000 lekë. Vendime të Këshillit të Ministrave të datave 20 dhe 27 mars. Shpenzimet përballohen nga Fondi Rezervë i Këshillit të Ministrave.

3.    Dhënie ndihmë e menjëhershme financiare punëtorëve të fabrikës së cmontimit të municioneve në Gërdec, të cilët kanë ndërprerë punën. Këta punëtorë nuk kanë përfituar ndihmë nga vendime të tjera të Qeverisë. Ndihma e alokuar 50.000 lekë për secilin punëtor, efekti total 7.200.000 lekë.

4.    Shtesë Fondi prej 20.000.000 për shtëpitë e pushimit, Durrës për mbulimin e shpenzimeve për akomodimin e familjeve të mbetura të pastreha.

5.    Ndihmë për pagesë qeraje për familjet shtëpitë e të cilave janë shkatërruar tërësisht. Ndarja bëhet me kategori.

  • Kategoria e parë: pagesë qeraje për një periudhë njëvjecare për familjet shtëpitë e të cilave u shkatërruan plotësisht nga aksidenti teknologjik dhe ndodhen brenda perimetrit me rreze 300 m nga vatra e shpërthimit e shpallur si “zonë sigurie”. Numri i familjeve 15. Rimbursimi edhe për pamundësi ushtrim aktiviteti prodhues në terrenet e tyre.

  • Kategoria e dytë: parashikon dhënien e një ndihme financiare prej 25 mijë lekë në muaj për pagesën e qerasë së banesës për një periudhë 6 mujore familjeve, shtëpitë e të cilave janë shkatërruar tërësisht nga shpërthimi dhe ndodhen jashtë perimetrit me rreze 300 m nga vatra e shpërthimit. Numri total i familjeve për dy kategoritë është 354, me cilësinë e kryefamiljarit. Efekti total financiar është 54.527.200 lekë, i përballuar po nga Fondi Rezervë i Këshillit të Ministrave.

6.    Dëmshpërblim për shtëpitë e dëmtuara të zonës së Gërdecit, bazuar në VKM Nr. 336, datë 24.3.2008 dhe Nr. 817, datë 11.6.2008 për çdëmtimin pasuror, 2.507.900 .412 lekë

Për rehabilitim të zonës, nëpërmjet investimeve publike: ujësjellës, rrugë, shkolla dhe rrjet elektrik janë bërë investime sipas zërave të ministrive të linjës mbështetur nga Buxheti i Shtetit 2008 dhe 2009. Gjithashtu, janë bërë shpenzime jo nga Fondi Rezervë për vlerësim të situatës mjedisore dhe vlerësim të parametrave të sigurisë.