Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pagën mesatare mujore të një të punësuari në sektorin privat dhe atë shtetëror gjatë 10 viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT.

Nga të dhënat rezulton se paga mesatare sipas llojit të sektorit të ekonomisë ka ndryshuar si më poshtë:


Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: ODA

Sikurse mund të shihet edhe nga grafiku, pagën mesatare më të lartë e ka sektori i transportit dhe komunikacionit (39,800 lek), e ndjekur nga sektori i industrisë (39,433 lek), i tregtisë (37,200 lek) dhe nga ndërtimi (36,200 lek). Në vitin 2009, krahasuar me vitin paraardhës vihet re një rritje e pagës mesatare me 23% për sektorin e industrisë, 21% për sektorin e ndërtimit, 16% për sektorin e tregtisë dhe 15% për sektorin e transportit dhe komunikacionit.