Grekët me jetëgjatët në Ballkan. Shqiptarët jetojnë më shumë se serbët dhe maqedonasit. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërinë e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin.

Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve, që një i porsalindur pritet të jetojë, nëse kushtet e vdekshmërisë nuk ndryshojnë gjatë gjithë jetës së tij.

Në Shqipëri në vitin 2009, një mashkull i sapolindur pritej të jetonte 74 vjet, ndërsa një femër 80 vjet. Treguesi ka ardhur vazhdimisht në rritje, sidomos nëse  krahasohet me vitin 1991, ku pritshmëria e jetëgjatësisë ishte 69 vjet për meshkujt dhe 75 vjet për femrat. Ajo që vihet re është se femrat kanë gjatë gjithë kohës një pritshmëri për jetëgjatësi më të
madhe.

Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet e dyta pas Greqisë, lidhur me pritshmërinë e jetëgjatësisë. Konkretisht vendet e rajonit në 2009, kanë këto tregues:

GREQI, meshkujt 78 vjec, femrat 83 vjec
SHQIPERI, meshkujt 74 vjec, femrat 80 vjec
BEH, meshkujt 73 vjec, femrat 78 vjec.
MAQEDONI, meshkujt 72 vjec, femrat 77 vjec
MAL I ZI, meshkujt 72 vjec, femrat 77 vjec
SERBI, meshkuijt 71 vjec, femrat 76 vjec

Grekët me jetëgjatët në Ballkan. Shqiptarët jetojnë më shumë se serbët dhe maqedonasit. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërinë e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin.

Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve, që një i porsalindur pritet të jetojë, nëse kushtet e vdekshmërisë nuk ndryshojnë gjatë gjithë jetës së tij.

Në Shqipëri në vitin 2009, një mashkull i sapolindur pritej të jetonte 74 vjet, ndërsa një femër 80 vjet. Treguesi ka ardhur vazhdimisht në rritje, sidomos nëse krahasohet me vitin 1991, ku pritshmëria e jetëgjatësisë ishte 69 vjet për meshkujt dhe 75 vjet për femrat. Ajo që vihet re është se femrat kanë gjatë gjithë kohës një pritshmëri për jetëgjatësi më të madhe. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet e dyta pas Greqisë, lidhur me pritshmërinë e jetëgjatësisë.

Konkretisht vendet e rajonit në 2009, kanë këto tregues:

GREQI, meshkujt 78 vjec, femrat 83 vjec
SHQIPERI, meshkujt 74 vjec, femrat 80 vjec
BeH, meshkujt 73 vjec, femrat 78 vjec.
MAQEDONI, meshkujt 72 vjec, femrat 77 vjec
MAL I ZI, meshkujt 72 vjec, femrat 77 vjec
SERBI, meshkujt 71 vjec, femrat 76 vjec.