Për sa I përket partnerëve kryesorë të tregtisë, vendin kryesor e zë Italia, e ndjekur nga Greqia dhe Gjermania. Ritmi I rritjes së importeve dhe eksporteve me Italinë ka qënë I lartë, ndërkohë që me Greqinë ky ritëm ka qënë në ulje. Vihet re një rritje e importeve nga vendet e Azisë (ku vendin kryesor e zë Kina) dhe rritje të eksporteve drejt Kosovës.