Ky projekt realizohet nga Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) me mbështetje financiare  të Open Society Foundations Information Program, Open Society Foundation Albania, ShqiperiaCom Shpk

Një mbështetje e vazhdueshme ne fushën e akademisë ka ardhur dhe nga Karlsruhe Institute of Technology dhe FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure

Falënderim i veçantë për Institucione Shqiptare të Kërkimit Shkencor dhe Edukimit Universitar si bashkëpunëtore dhe mbështetëse të aktiviteteve  në kuadër të projektit “ODA ne Universitete”:

Universiteti i Tiranës 

Universiteti “Ukshin Hoti i Prizrenit

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 

Universiteti “Aleksander Xhuvani Elbasan”

Universiteti Vlorës “Ismail Qemali”

University of New York Tirana etj. 

Për donacione individuale apo institucionale ju mund të kontribuoni në llogaritë bankare të Institutit Shqiptar të Shkencave, si vijon:

Institutit Shqiptar i Shkencave:

Banka Kombëtare Tregtare – Dega “Don Bosko”, Tirane.

Me numër llogarie: 521446722,

Për monedhën Lek: IBAN AL6720511-715446722CLTJCLALLA

Për monedhën USD: IBAN AL7820511-715446722CLJTCFUSDA

Për monedhën EURO: IBAN AL6020511-715446722CLTJCFEURR