Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë dhe Shqipëri dhe raportin apo peshën që zë vlera e Remitancave tek Investimet e Huaja Direkte. Të dy këta indikatorë janë flukse hyrëse të bilancit të pagesave dhe janë dy tregues të rëndësishëm për rritjen e ekonomive kombëtare. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka e Shqipërisë.


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës, Banka e Shqipërisë   
Komentet dhe analiza: ODA   

Në harkun kohor 2008-2013 IHD për Republikën e Shqipërisë qëndrojnë në nivele më të larta se ato për Kosovën. Gjatë këtyre gjashtë viteve në Shqipëri janë kryer Investime të Huaja Direkte mesatarisht në një vlerë prej 742 milionë euro, ndërsa në Kosovë janë investuar mesatarisht 317 milionë euro.

Për Shqipërinë vlera e IHD-ve ka ardhur duke u rritur ndër vite. Nga 610 milionë euro të investuara në vitin 2008, në 923 milionë euro të investuara në vitin 2013. Pra, 1.5 herë më shumë Investime të Huaja Direkte për gjashtë vite. Për Kosovën shifrat flasin ndryshe. Vlera e IHD-ve në këtë shtet ka ardhur duke u ulur ndër vite. Nga 366 milionë euro të investuara në vitin 2008, në 259 milionë euro në vitin 2013. Pra, në Kosovë Investimet e Huaja Direkte në këto gjashtë vite janë reduktuar me 29%.


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës, Banka e Shqipërisë   
Komentet dhe analiza: ODA   

Analiza që krahason se si pozicionohen Remitancat kundrejt IHD-ve nxjerr në pah rolin e secilit indikator dhe të dyve së bashku në ekonominë e brendshme. Për Shqipërinë kjo përqindje ka ardhur duke u ulur çka vërteton edhe njëherë faktin që me kalimin e viteve ekonomia zhvillohet me ndihmën e Investimeve më shumë se atë të Remitancave.

Për Kosovën kjo situatë paraqitet në favor të Remitancave. Kjo tregon një opsion jo fort interesant të tërheqjes së investimeve të huaja në vend dhe shfaq shenja të një ekonomie ku niveli I jetesës dhe konsumi janë të lidhura ngushtë me kontributin e diasporës si një kategori e rëndësishme në jetën ekonomike të vendit.