Tarifat vjetore të studimeve vetëm për nivelin Bachelor për gjatë vitit 2014 janë rritur me 39.5%. Të dhënat më të fundit që sjell Open Data Albania bëjnë me dije se, nga rritja e këtyre tarifave janë prekur më shumë Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Gjuhëve të Huaja, si dhe fakultetet e tjera në përbërje të Universitetit Politeknik të Tiranës. Shifrat që sjell ODA hedhin poshtë çdo shifër të bërë publike pak kohë më parë nga ministrja e Arsimit, Nikolla sipas së cilës rritja e tarifave të studimit për vitin akademik 2014-2015 janë modeste dhe kapin një shifër prej 10%. 
Janë pikërisht këto tarifa, për të cilat studentët për më shumë se një javë kanë protestuar para universiteteve të tyre. Ndërsa, Open Data Albania ka hulumtuar mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademik 2014-2015, mësohet se në shqyrtim janë marrë tarifat për studimet në Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Universitetin Mjekësor. “Për vitin akademik 2014-2015, tarifat vjetore të studimit në nivelin Bachelor me kohë të plotë shkojnë 25 000 deri në 40 000 lekë. Fakulteti Shkencave Sociale, Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Shëndetit Publik shfaqen si fakultetet me tarifa më të shtrenjta, prej 40 000 lekësh”, thekson ODA në hulumtimin e saj më të fundit. 
Sipas saj krahasuar me vitin akademik 2013/2014 tarifat vjetore të studimit në nivelin Bachelor kanë pësuar një rritje të konsiderueshme në nivelin 11.5% deri në 39.5%. “Nga rritja e tarifave janë prekur më shumë Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe fakultete në përbërje të Universitetit Politeknik të Tiranës, ku krahasuar me një vit më parë tarifat për studentët e këtyre fakulteteve kanë pësuar rritje deri në 39.5%. (VKM Nr.517, Datë 01/08/2014)”, thuhet më tej në këtë hulumtim. Por nga ana tjetër, jo larg këtyre tarifave që vijnë me një rritje drastike janë edhe tarifat për studimet Master Profesional. Për vitin akademik 2014/2015 tarifat në programet e studimeve Master Profesional variojnë nga 90 000 deri në 108 000 lekë për programin e plotë. 
Pagesat 
Mënyra e pagesës së tarifave me këste për këtë vit akademik u kundërshtua ashpër nga rrethet studentore, të cilat i ka gjetur ato të papërgatitura. Ndryshimi, të cilin MAS-i e miratoi pa marrë mendimin e asnjërit prej zërave studentorë në fakt vijon të jetë akoma i papranueshëm për këta të fundit, të cilët do t’i bashkohen jo vetëm protestave, por edhe grevave në rast se qeveria nuk merr përsipër të tërheqë çdo vendim që cenon hapur mundësitë ekonomike të studentëve për të ndjekur normalisht studimet e tyre. Sipas VKM Nr.668, datë 15/10/2014 pagesa e tarifës për të gjitha programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë do të bëhet me këste të përcaktuara nga institucioni publik i Arsimit të Lartë. Në ndryshim nga viti akademik i kaluar, kësti i parë parashikon pagesën në masën 30% të tarifës totale dhe paguhet menjëherë me regjistrimin e studentit në programin përkatës. 
Toplista e fakulteteve me tarifat më të shtrenjta për 2014-2015
Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Shëndetit Publik dhe Fakulteti i Shkencave Teknike Mjekësore janë fakultetet me tarifat më të shtrenjta për programet Master Profesional. Në vitin e ri akademik 2014/2015 tarifat për programet Master Profesional kanë pësuar rritje deri në 20% krahasuar me vitin akademik 2013/2014. Rritjen më të madhe e kanë pësuar tarifat për studentët e programeve Master Profesional pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.
Programet e studimeve “Master i Shkencave” ose “Master i Arteve” realizohen me 120 kredite  dhe kohëzgjatja normale e tyre është 2 vite akademike. Në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të dytë lëshohet diplomë universitare “Master i Shkencave” ose “Master i Arteve” në fushën e studimeve të kryera. Fakulteti Ekonomik, Fakulteti i Shëndetit Publik dhe ai Shkencave Teknike Mjekësore renditen sërish si ndër fakultetet me tarifat më të larta për programet Master Shkencor. Në këto fakultete dhe në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, tarifa për programin e plotë Master Shkencor është 210 000 lekë. Tarifën më të ulët për programin e plotë Master Shkencor e ka Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, me 144 000 lekë.

Rritjen më të  madhe të tarifave të programeve Master Shkencor e ka pasur Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Fizike, ku krahasuar me vitin akademik të lënë pas, tarifat janë rritur me 18%. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, i cili ka tarifën më të ulët për programin Master Shkencor, ka pësuar dhe rritjen më të vogël të tarifave, me vetëm 0.9%. (VKM Nr. 668, Datë 15/10/2014) 
Krahasimi i tarifave me vendet evropiane 
Kundërshtimi u hapur që ju bë niveleve tarifore që nisin zbatimin për këtë vit vjen edhe si pasojë e krahasimit të tarifave studimore me vendet europiane dhe vlerësohen si më të larta dhe duhet ta përballojnë familjet më të varfëra të Europës. Nga ana e tyre konsiderohet e papranueshme vendosja e një tarife që nuk aplikohet as në universitetet private për sa i përket provimeve të mbartura, si dhe dyfishimi i tarifës për studentët që përsërisin vitin dhe në disa raste tarifa shkon në trefish të asaj që ka ekzistuar, duke e bërë të papërballueshme për familjet e studentëve, por në të njëjtën kohë favorizohen universitetet private. Një student duhet të paguajë deri në 2.1 milionë për të vazhduar masterin, duke i shtuar edhe penalizimet përgjatë studimevem kjo vlerë dyfishohet, trefishohet ose dhe katërfishohet me tarifat që kanë pas qenë aplikuar më parë. Peticioni që i drejtohet Këshillit të Ministrave kërkon jo vetëm rishikimin e vendimeve për studentët që aplikojnë të ndjekin dyvjeçarin e masterit, por edhe për ata që ndjekin sistemin 3-vjeçar Bachelor, tarifat e të cilit kanë pësuar rritje të konsiderueshme, duke i rritur deri në 50%. Në këto kushte në rast se, qeveria nuk rishikon vendimet, të cilat i konsiderojnë të padrejta, shumë të rinj rrezikojnë që të mos vazhdojnë të drejtën për arsimim.  
-Sa rriten tarifat vjetore për nivelin e studimeve Bachelor  
Fakulteti    Tarifa në vitin akademik 2013-2014 (Lek    Tarifa në vitin akademik 2014-2015 (Lek)    Rritja vjetore (%
Fakulteti i Drejtësisë    35883    
40000    11.5
Fakulteti i Ekonomisë    29888    35000    17.1
Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave    17930    25000    39.4
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja    17930    25000    39.4
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë    23915    30000    25.4
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike    17930    25000    39.4
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Fizike
17930    25000    39.4
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
17930    25000    39.4
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit    23912    
33000    24
Fakulteti i Shkencave Sociale    35883    
40000    
11.5
Fakulteti i Shkencave Teknike Mjekësore    29888    35000    
17.1
Fakulteti i Shkencave të Natyrës    17930    25000    
39.4
Fakulteti i Shëndetit Publik    35883    40000    
11.5
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
23915    
30000    25.4
-Sa rriten tarifat vjetore  për nivelin e studimeve Master Profesional  
Fakulteti    Tarifa në vitin akademik 2013-2014 (Lek)    Tarifa në vitin akademik 2014-2015 (Lek)    Rritja vjetore (%)
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike    142,771    144,000    
0.9
Fakulteti i Shkencave Sociale    162,240    168,000    3.6
Fakuleti i Gjeologjisë dhe Minierave    142,771    
156,000    
9.3
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
162,240    180,000    
10.9
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit    181,709    
204,000    
12.3
Fakulteti i Shkencave të Natyrës    149,261    168,000    12.6
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë    129,792    150,000    15.6
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja    129,792    150,000    15.6
Fakulteti i Drejtësisë
129,792    
150,000    
15.6
Fakulteti i Ekonomisë    181,709    
210,000    
15.6
Fakulteti i Shëndetit Publik    181,709    
210,000    15.6
Fakulteti i Shkencave Teknike Mjekësore
181,709    210,000    
15.6
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit    181,709    210,000    15.6
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Fizike    142,771    168,000    17.7