Open Data Albania përmban në databazën e saj rregjistrin e të ardhurave të deklaruara nga çdo funksionar i lartë publik. Të dhënat janë sipas deklarimeve zyrtare të një viti të caktuar apo deklarim fillestar përpara marrjes së detyrës.
Për të parë të ardhurat e Kryebashkiakut të Beratit, klikoni këtu.
Për listën e plotë të funksionarëve të lartë dhe të ardhurave të tyre, klikoni këtu.
Në çdo rast informacioni flet për datën e plotësimit të dokumentit për Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit të Pasurive ILKDP. Veç subjektit në deklarim përfshihen edhe persona të tjerë pjesëtarë të familjes me detyrim ligjor për të deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni për të ardhura të krijuara në atë vit; pasuri të fituara gjatë vitit në fjalë; sikurse shpenzime për të cilat subjektet kanë detyrim ligjor për deklarim. Subjektet për të cilat ka informacion në këtë rubrikë janë funksionarë të lartë publik: President; Anëtar të Këshillit të Ministrave; Kryetar të Bashkive Kryesore, Përfaqësues të Parlamentit; Gjyqtar të Nivelit të Lartë; Kryeprokuror dhe titullar të institucioneve të pavarura.
Ky informacion bëhet i hapur dhe transparent, me qëllim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasuritë e funksionarëve të lartë publik që përfaqësojnë dhe qeverisin në vend. Të dhënat e Money & Power janë të ndërlidhura me të dhëna të Open Corporates Albania për shoqëri biznesi që janë pjesë e deklarimit të një subjekti individual. Për çdo subjekt është dhënë edhe numri i indeksit të dokumentit zyrtar të dorëzuar pranë ILKDP, dokument nga ku janë cituar të dhënat.