Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga raporte auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Bashkia Elbasan me kryebashkiak të rizgjedhur zotin Qazim Sejdini, është audituar pesë herë gjatë periudhës kohore 2008-2015 dhe ka një dëm total të raportuar 49.6 milionë lekë.

Burimi i të dhënave: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Në 2011-n dëmi i raportuar prej 4.1 milionë lekësh i përket kryesisht fushës së urbanistikës me 2 milionë lekë dhe prokurimeve me 1.33 milionë lekë. Auditimi i vitit 2012 ka rezultuar për Bashkinë Elbasan si një nga institucionet me dëmin më të vogël ekonomik, vetëm 945 mijë lekë, sa 10% e vitit të parë të mandatit  (2008) dhe 3% i dëmit të shkaktuar një vit para zgjedhjeve të reja, në 2014-n.

Dëmi ekonomik sipas sektorëve bashkia Elbansan 2008 – 2014Burimi i të dhënave: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi i të dhënave: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Në vitin 2014 dëmi ekonomik është 30.8 milionë lekë, ndjeshmërisht më i lartë se në çdo vit tjetër, i shkaktuar thuajse i tëri në fushën e prokurimeve. Zëri kryesor i dëmit në prokurime është njohur për subjektin privat, i cili ka shkaktuar vonesa në punimet e projektit “Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës Krasta e Madhe – Faza e parë” për vlerën 21.39 milionë lekë dhe për firmën e cila merret me transportin e mbetjeve urbane, pasi kishte manipuluar shifrat për heqjen e mbetjeve në vitet 2012, 2013, me dëm vlerën 4.7 milionë lekë.

Dëmi ekonomik sektori Prokurime, bashkia Elbansan 2008-2014   

Burimi i të dhënave: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi i të dhënave: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA