Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga raporte auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Bashkia Kavajë me kryebashkiak të rizgjedhur zotin Elvis Roshi, është audituar dy herë gjatë periudhës së marrë në shqyrtim, përkatësisht në 2011 dhe 2013. Gjatë kësaj periudhe janë gjetur shkelje të ligjshmërisë me efekte financiare në vlerën totale rreth 34.4 milionë lekë, ku viti 2013 shënon edhe dëmin ë vlerë më të lartë.


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Në vitin 2011 dëmi i evidentuar ishte 9.71 milionë lekë, i shkaktuar 65% apo 6.38 milionë lekë në fushën e urbanistikës dhe pjesa tjetër 3.32 milionë lekë në prokurime. Në raport me vitin 2009, dëmi total ishte rreth dy herë më i lartë.Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Viti 2013 shënon një rritje të lartë të dëmit të gjetur, 24.5 milionë lekë, 2.5 herë më shumë se sa në auditimin e 2011-s. Në këtë kontroll, pesha më e lartë e dëmit i përket fushës së prokurimeve me 20.92 milionë lekë, gjetje e shoqëruar edhe me 6 kallëzime penale nga ana e KLSH-së për shkelje të pabarazisë së pjesëmarrësve në tendera, duke skualifikuar padrejtësisht operatorët ekonomikë me oferta me vlera më të ulët.


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Dëmi ekonomik sipas sektorëve Bashkia Kavajë 2009-2013Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Pjesa më e madhe e dëmit të gjetur në prokurime i përket kontrollit të vitit kontabël 2012, për të cilin janë vlerësuar rreth 15 milionë lekë si dëm i shkaktuar bashkisë në trajtimin e tenderave të disa investimeve publike, kryesisht në rikonstruksion rrugësh.