Open Spending Albania’ është pjesë e projektit ‘Open Data Albania’, ku mund të gjeni informacion mbi shpenzimet qeveritare dhe indikatorë të ndryshëm socio­ekonomikë për Shqipërinë. Bazuar në investigimin e kësaj organizate të shoqërisë civile.

Gazeta “Telegraf” ka botuar sot për herë të parë pasurinë dhe të ardh urat e ambasadorëve aktualë si dhe të ish ambasadorëve, mbështetur në vetëdeklarimin e tyre në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit të Pasurive. Ky informacion bëhet i hapur dhe transparent, me synimin e informimit të publikut mbi interest ekonomike dhe pasuritë e funksionarëve të lartë publikë që përfaqësojnë një segment të qeverisjes shqiptare, atë të shërbimit të jashtëm diplomatik.

Agim ISAKU, Ambasador i Shqipërisë në

Sllovaki, që nga 5 janar 2011

Paga si Ambasador: 24 836 euro.

Interesa bankare: 600 lekë nga llogari bankare në bankë të nivelit të dytë.

Interesa bankare: 600 lekë nga llogari bankare në bankë të nivelit të dytë.

Interesa bankare: 1480 euro nga llogari bankare në valutë.

Detyrime të papaguara: 2 000 000 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë

Arben CICI, ish Ambasador i Shqipërisë në
Danimarkë, që nga 2005

Paga si Ambasador: 25 584 euro.

Detyrime të papaguara: 3 098 187 lekë për një kredi për blerje apartamenti në bankë të nivelit të dytë.

Ardiana HOBDARI, Ambasadore e Shqipërisë në
KE, Strasburg, që nga 2 shkurt 2014

Pronare me 25% e një apartamenti: 7 260 000 lekë.

Llogari rrjedhëse: 82 900 lekë.

Llogari rrjedhëse në Francë: 592 euro.

Depozitë kursimesh: 1 000 euro.

Pronare e një veture tip Mazda: 11 000 euro.

Artur KUKO, Ish Ambasador i Shqipërisë në NATO
Paga si Ambasador: 24 852 euro.

Dieta: 2500 euro.

Paga e bashkëshortes si pedagoge në Brukselit: 25.000 euro.

Detyrime të papaguara: 205 524 euro për një kredi për blerje apartamenti.

Detyrime të papaguara: 17 000 euro për një borxh pa

interes prej 20 000 euro marrë prindërve të bashkëshortes.

Behar BEJKO, Ish Ambasador i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, që nga 13 maj 2010
Paga si Ambasador: 29 271 USD.

Dieta: 3046 USD.

Qira banese: 360 000 lekë.

Paga e bashkëshortes: 3618 USD.

Detyrime të papaguara: 8400 euro për studime universitare në Spanjë të vajzës.

Detyrime të papaguara: 5400 euro si pagesë për konviktin gjatë studimeve të vajzës në Spanjë.

Besiana KADARE, Ambasadore e Shqipërisë në
UNESCO, që nag 14 prill 2014

Paga si Ambasadore: 22 284 euro.

Bujar DIDA, ish Ambasador i Shqipërisë në Japoni, Liruar nga Presidenti Nishani për mbarim të mandatit.
Paga si Ambasador: 30 276 USD.

Dashnor DERVISHI, Ambasador i Shqipërisë në Greqi, që nag 1 gusht 2010
Paga si Ambasador: 24 801 euro.

Interesa bankare: 92 euro nga llogari bankare në bankë të nivelit të dytë.

Interesa bankare: 88 euro nga llogari bankare në bankë të nivelit të dytë.

Para trashëgimie: 156 673 lekë.

Para trashëgimie: 200 000 lekë.

Pensioni i bashkëshortes: 326 568 lekë.

Të ardhurat e djalit: 1 670 365 lekë.

Dritan TOLA, Ambasador i Shqipërisë në
Francë, që nga 26 mars 2013

Bashkëpronar me 50% i një apartamenti: 50 000 USD.

Pronar i një vend parkimi: 30 000 euro.

Bashkëpronar i një toke ullishte: 2 000 000 lekë, pjesë e regjimit martesor.

Bashkëpronar i një kontrate sipërmarrje për dhënie trualli për ndërtim, prej të cilës përfitohen 4 shtëpi, pjesë e regjimit martesor.

Bashkëpronar i një apartamenti në Tiranë, me privatizim në vitin 1992.

Para Kesh: 7 000 euro.

Llogaria e bashkëshortes: 27 994 euro.

Kredi bankare: 27 000 euro.

Kredi konsumatore: 750 000 lekë

Pronar i një veture: 24 500 euro.

Bashkëpronar i një veture tip Citroen.

Bashkëshortja, pronare një veture: 14 000 euro.

Pjesë aksionesh: 5 000 të krijuara nga kontratat e përkthimit me KE.

Paga në delegacionin e BE: 266 938 lekë.

Anëtarësia në Bordin e Fondacionit Soros: 30 000 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura në vlerën 130 000 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga shitja e apartamentit: 60 000 euro.

Edmond TRAKO, ish Ambasadori i Shqipërisë në Portugali
Paga si Ambasador: 25 128 euro.

Qira 36 000 euro për dy dyqane në Greqi, përfituar me trashëgimi.

Qira në vlerën 60 000 euro për një ap. banimi në Greqi, përfituar me trashëgimi nga familja.

Qira në vlerën 60 000 euro për një ap. banimi në Greqi, përfituar me trashëgimi nga familja.

Qira në vlerën 60 000 euro për tre ap. banimi në  Qira në vlerën 60 000 euro për tre ap. banimi në Greqi, përfituar me trashëgimi nga familja.

Paga e baashkëshortes: 3 360 euro.

Depozita të bashkëshortes: 142 061 euro pas shitjes së një terreni në Greqi pjesë e trashëgimisë.

Detyrime të papaguara: 2 000 euro.

Fatos KERCIKU, Ish Ambasador i Shqipërisë në Indi
Paga si Ambasador: 29 284 USD.

Interesa bankare: 123 euro.

Interesa bankare: 540 euro.

Interesa bankare: 6 587 lekë.

Interesa bankare: 103 664 lekë.

Paga e bashkëshortes: 1 556 719 lekë.

Konsulenca e bashkëshortes: 2 200 000 lekë.

Ferit HOXHA, Ambasador i Shqipërisë në OKB
Paga si Ambasador: 30 442 USD.

Filloreta KODRA, Ambasador i Shqipërisë në Gjenevë
Paga si Ambasadore: 25 536 USD.

Paga e bashkëshortit: 40 000 USD.

Paga e së ëmës: 271 572 lekë.

Detyrime të papaguara: 277 149 lekë.

Detyrime të papaguara: 408 807 lekë.

Detyrime të paguara: ­206 848 lekë për një kredi në bankë.

Detyrime të paguara: ­180 457 lekë.

Flamur GASHI, Ish Ambasador i Shqipërisë në Bosnje Hercegovinë
Paga si Ambasador: 23 988 euro.

Qira në vlerën 800 euro nga toka në pronësi në Kosovë.

Detyrime të paguara: ­48 000 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë.

Genc PECANI, Ambasador i Shqipërisë në Çeki
Paga si Ambasador: 29 532 euro.

Paga e bashkëshortes: 2 101 902 lekë.

Genci MUÇAJ, Ambasador i Shqipërisë në Turqi
Paga si Ambasador: 20 000 euro.

Hua dhënë miqve dhe familjarëve: 25 000 euro.

Gilbert GALANXHI, Ish Ambasador i Shqipërisë në SHBA
Paga si Ambasador: 29 928 USD.

Paga e bashkëshortes: 4 320 USD.

Idriz KONJARI, Ambasador i Shqipërisë në Malajzi, që nga 23 mars 2011
Paga si Ambasador: 22 524 USD.

Paga e bashkëshortes: 900 000 lekë.

Detyrime të papaguara: 2 716 000 lekë.

Detyrime të papaguara: 15 468 euro.

Ilir GJONI, Ambasador i Shqipërisë në Zvicër
Pronar me 100% i një shtëpie banimi dhe bodrumi.

Kursime nga paga e bashkëshortëve: 900 000 lekë.

Bashkëshortja, Kartë Krediti: 1 800 euro.

Pronar i një veture: 2 300 000 lekë.

Paga pranë Kuvendit të Shqipërisë: 1 901 226 lekë.

Paga e bashkëshortes: 2 938 833 lekë.

Detyrime për kredi: 1 450 000 lekë.

Ilir TEPELENA, Ish Ambasador i Shqipërisë në Belgjikë
Paga si Ambasador: 24 801 euro.

Paga e bashkëshortes: 11 450 euro.

Kastriot ROBO, Ambasador i Shqipërisë në Danimarkë
Paga si Ambasador: 25 128 euro.

Qira shtëpie: 240 000 lekë.

Qira shtëpie: 300 000 lekë.

Paga e djalit: 65 000 sterlina britanike.

Qeraja e djalit: 8 400 sterlina britanike.

Dietat e djalit: 1 750 sterlina britanike.

Detyrime të papaguara të djalit: 83 346 sterlina britanike.

Kujtim MORINA, Ambasador i Shqiptare në Kuvajt, që nga 18 mars 2013
Depozitë dhe llogari rrjedhëse: 3 182 769 lekë.

Gjendje kesh: 550 000 lekë.

Paga si Ambasador: 24 380 USD.

Pensioni i nënës: 141 600 lekë.

Paga e vëllait: 540 000 lekë.

Kujtim XHANI, Ambasador i Shqipërisë në Kinë që nga 29 prill 2011
Paga si Ambasador: 30 300 USD.

Paga e djalit: 79 595 jen.

Paga e djalit tjetër: 35 000 jen.

Deyrime të papaguara: 2 637 905 lekë.

Detyrime të papaguara: 8 855 euro.

Leonard DEMI, Ambasador i Shqipërisë në NATO, që nga 2 shtator 2005
Paga si Deputet: 1 761 669 lekë.

Paga e bashkëshortes: 87 394 lekë.

Detyrime të papaguara: 2 781 202 lekë.

Mal BERISHA, Ambasador i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar
Paga si Ambasador: 28 654 euro.

Të ardhura nga djali: 3 816 878 lekë.

Të ardhura nga djali: 7 625 522 lekë.

Të ardhura nga djali: 1 762 664 lekë.

Detyrime të papaguara të djalit: 121 700 euro.

Detyrime të papaguara të djalit: 38 550 euro.

Të ardhura të tjera: 9 600 USD.

Të ardhura të tjera: 9 600 USD.

Mira HOXHA, Ambasadore e Shqipërisë në Hungari
Paga si Ambasador: 24 816 euro.

Detyrime të papaguara: 40 000 euro.

Neritan CEKA, Ambasador i Shqipërisë në Itali
Paga si Ambasador: 19 000 euro.

Paga tjetër: 269 000 lekë.

Qira për apartament: 160 000.

Qira për apartament tjetër: 480 000 lekë.

Të ardhura të bBashkëshortes: 1 836 100 lekë.

Aksionet e bashkëshortes: 100 000 lekë.

Të ardhurat e vajzës: 726 000 lekë.

Të ardhurat e djalit: 6 160 euro.

Të ardhurat e bashkëshortes së djalit: 19 360 euro.

Bursa studimore e djalit: 2 400 euro.

Nuri DOMI, Ish Ambasador i Shqipërisë në Egjipt
Paga si Ambasador: 29 000 USD.

Të ardhura Qiradhënie: 6 000 euro.

Pëllumb QAZIMI, Ish Ambasador i Shqipërisë në Kroaci
Paga si Ambasador: 23 820 euro.

Detyrime të paguara: ­276 000 lekë për një kredi marrë në 2006.

Qemal MINXHOZI, Ambasador i Shqipërisë në Kosovë, që nga 13 mars 2014
Paga si Ambasador: 400 000 lekë.

Detyrime të papaguara: 3 070 000 lekë.

Roland BIMO, Ambasador i Shqipërisë në Austri, që nga 23 dhjetor 2013
Pronar i një apartamenti: 958 592 lekë.

Kursime nga pagat: 3 000 euro.

Kursime nga pagat: 3 000 euro.

Kursime nga pagat: 2 000 USD.

Kursime nga pagat: 150 000 lekë.

Llogari e bashkëshortes: 155 000 lekë.

Llogari bankare e djalit: 100 000 lekë.

Honorare nga mësimdhënia: 200 000 lekë.

Honorare nga mësimdhënia: 68 000 lekë.

Paga si Drejtor i Departamentit të Marrëdhënieve me

Jashtë të PS: 810 000 lekë.

Paga e bashkëshortes: 480 000 lekë.

Paga e djalit: 720 000 lekë.

Paga e djalit tjetër: 33 100 euro.

Sami SHIBA, Ish Ambasador i Shqipërisë në Rumani
Paga si Ambasador: 24 000 euro.

Paga e djalit: 4 667 USD.

Shpresa KURETA, Ambasadore i Shqipërisë në Poloni. Që nag 7 qershor 2012
Paga si Drejtore për Rajonin e Ballkanit: 1 196 71 lekë.

Pensioni i bashkëshortit: 386 681 lekë.

Paga e vajzës: 35 014 euro.

Sokol GJOKA, Ish Ambasador i Shqipërisë në Federatën Ruse
Paga si Ambasador: 30 000 euro.

Interesa bankare: 330 000 lekë.

Interesa bankare: 1 500 euro.

Interesa bankare: 530 USD.

Qiradhënie: 1 200 000 lekë.

Spiro KOÇI, Ish Ambasador i Shqipërisë në OSBE, Austri
Paga si Ambasador: 26 400 euro.

Interesa bankare: 540 084 lekë.

Interesa bankare: 145 euro

Paga e bashkëshortes: 2 160 000 lekë.

Paga e bashkëshortes: 2 160 000 lekë.

Pagë tjetër e bashkëshortes: 18 000 euro.

Detyrime të papaguara: 40 495 euro.

Tonin BECI, Ambasador i Shqipërisë në Mal të Zi
Trashëgimi i bashkëshortes: 430 639 lekë.

Trashëgimi tjetër e bashkëshortes: 542 euro.

Paga e bashkëshortes: 104 883 lekë.

Trashëgimi e bashkëshortes: 249 135 lekë.

Trashëgimi e bashkëshortes: 3 945 euro.

Trashëgimi e bashkëshortes: 293 USD.

Valter IBRAHIMI, Ish Ambasador i Shqipërisë në Gjermani
Paga si Ambasador: 29 892 euro.

Përfitime si i përndjekur politik: 50 000 lekë.

Mimoza HALIMI, Ish Ambasadore e Shqipërsië në BE, që nga 2007
Detyrime të papaguara: 4 500 euro ndaj një banke të nivelit të dytë.

Detyrime të papaguara: 1 850 000 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë me afat shlyerje 25 vjet.

Detyrime të paguara: ­9 000 euro ndaj një banke të nivelit të dytë.

Detyrime të paguara: ­215 000 lekë për një kredi në

bankë të nivelit të dytë me afat shlyerje 25 vjet.

Tatjana Gjonaj, Ish Ambasadore e Shqipërisë në Brazil, që nga 2007.
Nuk u gjetën të dhëna për këtë subjekt.

40. Fatos Reka, i emëruar ambasador në Maqedoni gjatë Qeverisjes Rama, ka një pasuri prej 750 mijë Euro ose mbi 1 miliardë Lekë. Reka ka në zotërim 10 apartamente, 3 dyqane dhe 2 trualle.

Pronar i një ap. 105 m2 në Tiranë, vlera 27 000 Dollarë. Pronar i një ap. 116 m2 në Tiranë, vlera 85 000 euro. Ap. 70 m2,, në Durrës, vlera 35500 euro. Pronar i një ap. 67.5 m2 në Durrës trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes.

Pronar i një ap. 87.3 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 94.1 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes.

Pronar i një ap. 38.5 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 23.1 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i 1/6 së një trualli prej 595.48 m2 në Durrës, trashëgimi nga nëna.

Pronar i 1/6 së një trualli prej 321.88 m2 në Durrës, trashëgimi nga nëna. Pronar i 1/6 së një shtëpie dykatëshe me sip. 186.60 m2 në Durrës, trashëguar nga nëna.

Pronar i një autoveture, vlera 8 000 euro. Pronar i një ap. 66 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 66 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i 1/5 së një dyqani 40 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i 1/5 së një dyqani 28 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes.

Gjendja e llogarisë bankare në “Credins Bank”, 267.122 lekë. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në “ProCredit Bank”, 2 872 950 lekë. Vajza, gjendja e llogarisë bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 684 558 lekë. Gjendja e depozitës bankare në “Credins Bank”, 20 546.2 euro. Obligacion 2-vjeçar, 20 000 euro. Gjendja e depozitës bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 30 000 euro.

41. Bardhyl Canaj, është emëruar Ambasador i Shqipërisë në Izrael. Në fakt, bie në sy pasuria që ai disponon, plot 1.16 milionë Euro, afërsisht 1.2 milionë Euro. Canaj ka një pagë vjetore 8680 Euro, si dhe zotëron shumë prona e pasuri.

Deklaratat e pasurive Bardhyl Canaj, ambasador në Izrael (Deklaratë para fillimit të detyrës)

Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip. 68.2 m2 në Tiranë. Pronar i një ap. banimi me sip. 99.3 m2 në Tiranë, vlera 500 000. Pronar i një ap. banimi me sip. 59.5 m2 në Tiranë, vlera 1 900 000 lekë. Pronar i një ap. banimi me sip. 68.22 m2 në Durrës, vlera 25 925 dollarë. Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip 90 m2 në Vlorë, vlera 4 600 000 lekë. Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip 66.3 m2 në Tiranë, vlera 47 645 euro. Pronar me 50 % i një garazhi me sip 15 m2 në Tiranë, vlera 743 000 lekë. Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 15 m2 në Tiranë, vlera 743 000 lekë. Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip 157 m2 në Tiranë, vlera 12 380 000 lekë. Pronar me 50 % i një njësie me sip 68.7 m2 në Tiranë, vlera 11 048 750 lekë. Pronar me 50 % i një are me sip. 8064 m2 në Durrës, vlera 10 886 500 lekë. Pronar me 50 % i një bodrumi me sip. 140 m2 në Tiranë, vlera 5 040 000 lekë.

Pronar me 50 % i një njësie me sip 120 m2 në Tiranë, vlera 12 300 000 lekë. Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 50 m2 në Tiranë, vlera 1 800 000 lekë. Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 43 m2 në Tiranë, vlera 1 548 000 lekë. Pronar me 50 % i një bodrumi me sip. 192 m2 në Tiranë, vlera 6 912 000 lekë. Pronar i një automjeti, vlera 48 000 euro. Depozitë në “BKT”, 18 000 000 lekë. Depozitë në “BKT”, 250 000 euro. Bono thesari, 10 000 000 lekë. Llogari bankare në “BKT”, 653 294 lekë. Gjendja cash, 1 400 000 lekë. Të ardhura nga shitja e aksioneve të shoqërisë “RIOFARMA” shpk, 180 000 euro. Të ardhura nga paga si atashe ekonomik në ambasadën e Izraelit, 8 680 dollarë. Të ardhura nga interesat bankare, 2 648 euro + 366 193 lekë.