Janë zbardhur edhe pasuritët e deputeteve të Kuvendit të Shqipërisë. Thuajse të gjitha ato, nuk kanë shumë pasuri të veten, shumicën e kanë hedhur në emër të bashkëshortit.
Në deklarimet e tyre, deputetet e Kuvendit, të ardhurat duket se i kanë më së shumti nga aktivitete jashtë jetës parlamentare, shkruan SYRI.net.
MË POSHTË KENI LISTËN E DEPUTETETE DHE PASURIVE TË TYRE:
VALENTINA LESKAJ – DEPUTETE PS
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
Të ardhura nga paga si deputete, komisione e dieta, 2 574 670 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Të ardhura nga UNDP, për dy udhëtime në OKB, (Neë York dhe Gjenevë), 3 468 dollarë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare, 30 106 lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare 5 323 lekë.
Të ardhura Qiradhënie  Të ardhura nga qiraja, 9 455 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni, 257 502 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga interesat bankare, 453 lekë.
3) Djali Arjan Leskaj, të ardhura si aksioner nga shoqëria Matrix-Konstruksion shpk.
4) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga 50 000 lekë/muaj.
5) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 571.5 m2, 1 080 00 lekë.
6) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 520 m2, 108 000 euro.
7) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 970 m2 + 2 garazhe ku zotëron 1/3 e pronësisë, 32 850 euro.
8) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 400 m2, 6 000 euro.
9) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti tregtar ku zotëron ½ e pronësisë, 29 982 euro.
10) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti tregtar me sip. 1744 m2, 75 341 euro.
11) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 1 200 m2 ku zotëron 1/3 e pronësisë, 16 500 euro.
12) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti tregtar me sip. 94 m2 ku zotëron ½ e pronësisë, 4 620 euro.
13) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga garancia për dhënien me qira të një ambienti me sip. 271 m2 ku zotëron ½ e pronësisë, 5 700 euro.
14) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga paga dhe shpërblimet nga A&B-Business-Consulting shpk, 3 800 009 lekë.
15) Djali, Besnik Lekaj, të ardhura nga dividenti në A&B-Business-Consultingshpk, 24 325 959 lekë.
16) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga paga nga ACR shpk, 259 512 lekë.
17) Djali, Besnik Lekaj, të ardhura nga shoqëria e thjeshtë me Arjan Leskaj dhe Delo Ahmeti, 865 680 lekë.
18) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga shërbimet si ekspert pranë Bankës Botërore, 2 874 euro.
19) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga D&L-Administrim shpk 919 303 lekë.
20) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga paga në bashkinë Elbasan, 659 734 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Të ardhura nga borxhi i kthyer nga djali Arian Leskaj, 2 500 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Djali Ajran Leskaj, pronar me 100 % i një vile në ndërtim në Sauk, Tiranë, 23 873 096 lekë.
2) Bashkëshortja e djalit, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 009 dollarë.
3) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 244 euro.
4) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 26 dollarë.
5) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 129 937 lekë.
6) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 809 euro.
7) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 77 308 lekë.
8) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 317 euro.
9) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 35 004 lekë.
10) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 29 643 euro.
11) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 13 euro.
12) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 420 euro.
13) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 345 euro.
14) Djali Arjan Leskaj, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 0 lekë, principali 1 061 711 euro, mbyllur 4 dhjetor 2014.
15) Djali, Arjan Leskaj, detyrim për kthim borxhi ndaj nënës Valentina Leskaj, detyrimi financiar i pashlyer 17 500 euro.
16) Djali, Besnik Leskaj, dhënie huaje për ARC shpk për të mbuluar borxhin ndaj A&B-Business-Consulting shpk, 846 500 lekë.
ARTA DADE – DEPUTETE PS
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
Të ardhura nga paga, 2 693 258 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Nuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera                Kredi për strehim, detyrimi financiar i pashlyer 3 273 900 lekë.
JOZEFINA TOPALLI – DEPUTETE PD
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
Të ardhura nga paga si deputete, 2 074 201 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga puna si noter publik, 2 700 000 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga puna në Bankën e Shqipërisë, 1 000 000 lekë.
3) Vajza, të ardhura nga paga për mësimdhënie si pedagoge e jashtme, pranë Fakultetit Ekonomik, Tiranë, 10 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera                Nuk ka
MAJLINDA BREGU – DEPUTETE PD
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 2 766 822 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare, rritur me 67 euro.
2) Të ardhura nga interesat bankare, 66 513 lekë.
Të ardhura Qiradhënie  Të ardhura nga qiraja, 27 000 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Bashkëshorti, të ardhura nga honorare, shpërblime e dieta nga “Mediavision”, 18 000 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 1 500 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 75 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, rritur me 1 075 365 lekë.
4) Overdraft, marrë edhe në emër të bashkëshortit, detyrimi financiar i pashlyer 9 400 850 lekë.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, mbyllur, shuma e detyrimit financiar të shlyer 41 367 euro.
6) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 26 611 euro.
7) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 2 940 dollarë.
8) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, rritur me 2 857 396 lekë.
SILVA CAKA – DEPUTETE LSI
Pasuri të paluajtshme    Nuk zotëron
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)   Para Kesh (Cash) në vlerën 11 000 euro.
Automjete          Pronar me 100% i një veture tip Volksëagen Golf në vlerën 250 000 lekë.
Sende me vlerë                Nuk zotëron
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)     Nuk zotëron
Dhurata                Nuk zotëron
Të tjera
1) Overdraft me detyrim të pashlyer në vlerën 129 561 lekë.
2) Kredi bankare marrë më 21.11.2012 për blerje veture me principal 196 000 lekë, afat maturimi 2 vjet dhe interes 17.1%.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria             Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si deputete, 1 340 921 lekë.
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në komisione, 97 200 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Të ardhura si bonuse për shpenzime karburanti, telefoni e dieta, 948 449 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Bashkëshorti, të ardhura nga paga pranë Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 781 752 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja cash, 1 500 000 lekë.
2) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i shlyer 129 561 lekë.
3) Bashkëshorti, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 0 lekë, principali 196 000 lekë.
4) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, limiti 20 000 lekë.
5) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, limiti 50 000 lekë.
ALBANA VOKSHI – DEPUTETE PD
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
Të ardhura nga paga si deputete, 2 197 169 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Nuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Të ardhura nga huaja, 50 000 dollarë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera               
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 875 dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me -28 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 14 dollarë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 400 252 lekë.
5) Gjendja cash, pakësuar me 50 000 dollarë.
6) Gjendja cash pakësuar me 1 000 000 lekë.
7) Pronare me 100 % e një banesë në Golem, Kavajë, vlera 115 000 euro.
8) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 14 855 euro, principali 34 000 euro.
9) Detyrim i papaguar ndaj vëllait, 8 000 euro.
10) Detyrim i papaguar ndaj motrës, 8 000 euro.
11) Detyrim i papaguar ndaj një personi të tretë, 5 000 euro
JORIDA TABAKU – DEPUTETE PD
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet    Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si deputete, 2 123 867 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 801 214 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa si anëtar i bordit të bankës “Credins”, 3 150 euro.
3) Të ardhura nga paga nga REPIM, UK, 37 185 paund britanikë.
4) Të ardhura nga projekti “Adriatic Welfare Mix”, 880 866 lek.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera                Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 45 549 euro, principali 130 000 euro, me afat 10 vjet, norma e interesit 5 % për 5 vitet e para dhe euribor + 3,75 % për periudhën e mbetur.
MESILA DODA – DEPUTETE ASNJANESE
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si deputete, 2 294 895 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “RTSH” dhe “Radio Tirana”, 427 500 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “Egnatia Televizion”, 925 104 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “Ora Neës”, 351 227 lekë.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga “Media +”, 1 360 dollarë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 58 911 euro, principali 88 585 euro, afati 15-vjeçar, norma e interesit 3 %.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 2 513 997 lekë, principali 5 000 000 lekë, afati 25-vjeçar, norma e interesit 3 %.
ALBINA DEDA – DEPUTETE PD
ri të paluajtshme
1) Tokë are me sip. totale 2 788 m2, në zonën kadastrale 2769, Ndërfushaz, Mirditë. Nuk specifikohet vlera e tokës.
2) Truall 500 m2 dhe ndërtesë 76 m2, në zonën kadastrale 2769, Ndërfushaz, Mirditë. Nuk specifikohet vlera e truallit dhe ndërtesës.
3) Pemëtore me sip. 1938 m2, në zonën kadastrale 2769, Ndërfushaz, Mirditë. Nuk specifikohet vlera e pemëtores.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)   Kredi bankare me vlerë 3 340 000 lekë, marrë për blerje apartamenti, aktivizuar në vitin 2012, me afat shlyerje 20 vjet.
Automjete          Automjet me vlerë 460 000 lekë, zotërim 100% i bashkëshortit Z. Deda.
Sende me vlerë                Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)     Nuk ka
Dhurata                Nuk ka
Të tjera                Nuk ka
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria             Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet    Të ardhura nga paga, 2 896 562 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Bashkëshorti, të ardhura nga paga, 911 040 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi e marrë më datë, 03.12.2012, detyrimi financiar i pashlyer, 2 950 646 lekë.
2) Kredi e marrë më datë, 06.11.2013, detyrimi financiar i pashlyer, 28 810 lekë.
LILJANA ELMAZI – BALLA – DEPUTETE PD
Pasuri të paluajtshme
1) Apartament 2 dhoma e kuzhinë, blerë për vlerën 1 653 672, pjesë e regjimit martesor.
2) Bashkëshorti, Z. Billa zotëron 1 200 m2 tokë, me vlerë 5 000 000 lekë, blerë me të ardhurat nga puna në emigracion. Pjesa e Z. Billa 50%.
3) Z. Billa, zotëron godinë me sip. 150 m2, vlerë 200 000 dollarë, e përdorur për tregti karburanti me pakicë, krijuar me të ardhuat nga emigracioni.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Depozitë bankare me vlerë 16 500 000 lekë, krijuar nga të ardhurat personale dhe të ardhurat nga shitja e librave.
2) Depozitë kursimi 20 000 euro krijuar me të ardhurat nga mësimdhënia në Kosovë dhe Maqedoni.
3) Gjendja cash 25 000 euro, krijuar me të ardhurat nga mësimdhënia në Kosovë dhe Maqedoni.
4) Z. Billa, depozitë bankare 15 euro.
Automjete          Z. Billa zotëron automjet me vlerë 16 500 euro,
Sende me vlerë                Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)     Nuk ka
Dhurata                Nuk ka
Të tjera                Nuk ka
EVIS KUSHI – DEPUTETE PS
Pasuri të paluajtshme
1) Pronar me 100% i një apartamenti banimi me sip. 71 m2 në vlerën 1 900 000 lekë.
2) Pronar me 100% i një apartamenti banimi me sip. 99.18 m2 në vlerën 37 700 euro, për të cilin janë paguar 33 000 euro.
3) Bashkëshorti zoti Florenc Kushi pronar me 100% i një trualli me sip. 500 m2 në Kavajë në vlerën 300 000 lekë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Llogari bankare në vlerën 387 926 lekë.
2) Para Kesh (Cash) në vlerën 1 000 000 lekë.
3) Bashkëshorti zoti Florenc Kushi llogari bankare në vlerën 16 644 lekë.
Automjete          Pronar me 100% i një veture tip Skoda Octavia në vlerën 14 500 euro.
Sende me vlerë                Nuk zotëron
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)     Nuk zotëron
Dhurata                Nuk zotëron
Të tjera                Nuk zotëron
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet    Të ardhura nga paga si deputete, 3 105 017 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Bashkëshorti, të ardhura nga paga si përgjegjës sektori pranë DAR-it, Elbasan, 632 435 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 433 400 lekë.
2) Gjendja e kursimeve, 1 500 000 lekë.
3) Gjendja cash, 700 000 lekë.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 1 064 euro.
5) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 33 730 lekë.
ADELINA RISTA – DEPUTETE PS
Pasuri të paluajtshme
1) Tokë truall 560 m2, në zonën kadestrale 8533, kthyer nga Komisioni i Kthimit të Pronave. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%.
2) Shtëpi banimi 2 kate me sipërfaqe totale 264.5 m2, ndërtuar mbi tokën truall. Ndërtesa është financuar nga shitja e 610 m2 truall, pronë e kthyer nga Komisioni i Kthimit të Pronave si dhe nga shitja e materialeve pas prishjes së shtëpisë ekzistuese. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Depozitë kursimi me vlerë 450 100 lekë. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%.
Automjete
1) Zotërim i një automjeti, për të cilin nuk është deklaruar vlera përkatëse. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%.
Sende me vlerë                Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)     Nuk ka
Dhurata                Nuk ka
Të tjera                Nuk ka
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria             Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet    Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 3 387 258 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 172 980 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Detyrim qiraje, detyrimi financiar i shlyer, 315 000 lekë.
2) Detyrim huamarrje, detyrimi financiar i pashlyer, 800 000 lekë.
3) Bashkëshorti, pronar i një makine Nissan me vlerë 11 000 lekë.
ANILA AGALLIU – DEPUTETE PS
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet    Të ardhura nga paga, periudha tetor-dhjetor 2014, 593 553 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh           Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies    Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie  Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale     Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione            Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit              Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi               Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare  Bashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin në SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Berat, periudha tetor-dhjetor, 196 212 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë              Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Blerje autoveture, vlera 6 000 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 737 930 lekë, marrë më 12.07.2013.
ELEINA QIRICI – DEPUTETE PD
Pasuri të paluajtshme
Bashkëshorti, Z. Qirici, zotëron apartament me sip. 100 m2, vlerë 2 000 000 lekë, në Korçë, blerë më të ardhurat nga puna.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Llogari bankare në lekë, 6 566 lekë.
2) Llogari bankare në euro, 19 euro.
3) Llogari bankare në dollarë, 18 dollarë.
4) Bashkëshorti, Z. Qirici, investime në Bono Thesari me vlerë 5 800 000 lekë, krijuar me të ardhurat nga puna.
5) Bashkëshorti, Z. Qirici, gjendje cash 500 000 lekë, krijuar me të ardhurat nga punësimi.
Automjete          Nuk ka
Sende me vlerë                Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)     Nuk ka
Dhurata                Nuk ka
Të tjera                Nuk ka
MIMOZA HAFIZI – DEPUTETE PS
1) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 25% i një sip. trualli 1 110 m2 dhe sip. ndërtimore 378 m2 në Shkodër, blerë më 04.10.1994, në vlerën 2 500 000 lekë.
2) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 126 m2 në Tiranë, blerë më 19.03.1997, në vlerën 1 990 000 lekë.
3) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 50% i një toke truall me sip. 238 m2 në Kavajë, blerë më 29.09.1997, në vlerën 1 800 000 lekë.
4) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 50 m2 në Velipojë në vlerën 1 000 000 lekë.
5) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 90 m2 në Durrës, blerë më 11.11.2002, në vlerën 1 200 000 lekë.
6) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një toke are me sip. 3 500 m2 në Tiranë, blerë më 01.06.2005, në vlerën 2 800 000 lekë.
7) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 360 m2 në Delvinë, blerë më 05.10.2006, në vlerën 297 500 euro.
8) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 292 m2 dhe tarracë në Tiranë, blerë më 18.10.2007, në vlerën totale pas rikonstruksionit 175 416 euro.
9) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një garazhi me sip. 32.5 m2 në Tiranë, blerë më 18.10.2007, në vlerën 11 375 euro.
10) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një garazhi me sip. 19.8 m2 në Tiranë, blerë më 18.10.2007, në vlerën 6 930 euro.
11) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 109 m2 në Shkodër.
12) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 141.3 m2 në Tiranë, blerë më 29.01.2013, në vlerën 50 000 euro.
13) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i dy dyqaneve me sip. 76.8 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 6 407 654 lekë.