Gratë e parlamentit shqiptar kanë shtuar prezencën e tyre në çdo legjislaturë, duke menaxhuar më shumë pushtet dhe duke administruar rrjedhimisht edhe më shumë të ardhura. “Shqiptarja.com” ka analizuar deklaratat e pasurive të grave parlamentare për vitin 2014 sipas të dhënave të “Open Data”, dhe vërehet se deputetet që kanë më shumë vite në parlament, apo ato që kanë qenë edhe ministre, thuajse nuk kanë pasur asgjë për të shënuar në deklaratë, veç pagave dhe kredive, teksa janë shfaqur edhe surpriza të deputetëve të reja apo të heshtura, që rendisin troje, shtëpi dhe llogari bankare.
Albana Vokshi
Deputetja demokrate, Albana Vokshi ka deklaruar vitin e shkuar të ardhura nga kthimi i huas prej 50 mijë dollarësh, teksa ka marrë borxh një vlerë prej 21 mijë eurosh.
Të ardhura nga paga si deputete, 2 197 169 lekë.
Të ardhura nga huaja, 50 000 dollarë.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 875 dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me -28 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 14 dollarë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 400 252 lekë.
5) Gjendja cash, pakësuar me 50 000 dollarë.
6) Gjendja cash pakësuar me 1 000 000 lekë.
7) Pronare me 100 % e një banesë në Golem, Kavajë, vlera 115 000 euro.
8) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 14 855 euro, principali 34 000 euro.
9) Detyrim i papaguar ndaj vëllait, 8 000 euro.
10) Detyrim i papaguar ndaj motrës, 8 000 euro.
11) Detyrim i papaguar ndaj një personi të tretë, 5 000 euro./ Shqiptarja.com
Anila Agalliu
Deputetja që zëvendësoi Ermonela Felajn nuk ka shumë për të treguar në deklaratën e saj të pasurisë:
Të ardhura nga paga, periudha tetor-dhjetor 2014, 593 553 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin në SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Berat, periudha tetor-dhjetor, 196 212 lekë.
1) Blerje autoveture, vlera 6 000 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 737 930 lekë, marrë më 12.07.2013.
Arta Dade
Kryetarja e Komisionit të Jashtëm, Arta Dade ka deklaruar vetëm pagën dhe një detyrim të pashlyer kredie.
Të ardhura nga paga, 2 693 258 lekë.
Kredi për strehim, detyrimi financiar i pashlyer 3 273 900 lekë.
Blerina Gjylameti
Socialistja Blerina Gjylameti ka të ardhura nga paga si deputete, si pedagoge dhe të bashkëshortit. Ajo ka kredi në bankë, përpos disa kursimeve personale.
1) Gjendje cash 20 000 euro, krijuar nga të ardhurat ndër vite, pjesë e regjimit martesor.
2) Gjendje cash 900 000 lekë, krijuar nga të ardhurat ndër vite, pjesë e regjimit martesor.
3) Llogari bankare me vlerë 16 734 lekë, krijuar nga të ardhuart personale. Pjesa e Znj. Gjylameti 100%.
4) Detyrim overdrafti 129 537 lekë.
5) Z. Gjylameti, gjendja e llogarive bankare 15 euro.
1) Bashkëshorti, Z. Kostika Gjylameti zotëron një automjet me vlerë 6 500 euro, blerë në vitin 2011 me të ardhurat personale.
2) Z. Gjylameti zotëron automjet me vlerë 2 500 euro, blerë në vitin 2006 me të ardhurat personale.
1) Të ardhura nga paga si deputete, 2 277 002 lekë.
2) Të ardhura nga pagesat në Fakultetin Ekonomik, 136 389 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i shitjeve në “Birra Korça”, 758 653 lekë.
1) Gjendja e kursimeve, 940 000 lekë.
2) Detyrim për t’u paguar, overdraft në një bankë të nivelit të dytë, 129 537 lekë, shlyer plotësisht.
3) Bashkëshorti, gjendja e kursimeve, 300 000 lekë.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 851 698 lekë, principali 980 000 lekë, marrë më 2013, me afat 5-vjeçar.
Eleina Qirici
Deklarata e pasurisë se demokrates Eleina Qirici është e zakonshme. Ajo ka një shtëpi, kursime modeste dhe pagën e deputetes, ndërsa i shoqi ka investime në 8.5 mln lekë në bono thesari.
Bashkëshorti, Z. Qirici, zotëron apartament me sip. 100 m2, vlerë 2 000 000 lekë, në Korçë, blerë më të ardhurat nga puna.
1) Llogari bankare në lekë, 6 566 lekë.
2) Llogari bankare në euro, 19 euro.
3) Llogari bankare në dollarë, 18 dollarë.
4) Bashkëshorti, Z. Qirici, investime në Bono Thesari me vlerë 5 800 000 lekë, krijuar me të ardhurat nga puna.
5) Bashkëshorti, Z. Qirici, gjendje cash 500 000 lekë, krijuar me të ardhurat nga punësimi.
Të ardhura nga paga dhe përfitimet financiare si deputete, 3 067 168 lekë.
Enkelejda Shkreli
Të ardhura nga paga si deputete, 1 758 000 lekë.
Bashkëshorti, të ardhurat 550 000 lekë.
1) Gjendja cash, pakësuar me 2 000 euro.
2) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 350 000 lekë.
Erjeta Alhysa
Të ardhura nga paga si deputete, 25.09.2014 – 31.12.2014, 488 586 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga biznesi, 245 700 lekë.
Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 1 042 400 lekë, principali 12 500 000 lekë, me afat 8 vjet.
Esmeralda Shkjau
Deputetja socialiste e Durrësit, Esmeralda Shkjahu ka një makinë, një kredi dhe një shtëpi të blerë nga prindërit. Vetë familja e saj zotëron disa pasuri të paluajtshme.
1) Babai zoti Muhamet Shkjau pronar i dy apartamente banimi me sip. totale 346 m2 në Durrës në vlerën 104 000 euro.
2) Babai zoti Muhamet Shkjau pronar i një dyqani me sip. 66.3 m2 në Tiranë, blerë në vitin 2007, në vlerën 130 000 euro.
3) Babai zoti Muhamet Shkjau bashkëpronar me 50% i pajisjeve shtëpiake, blerë në vitin 2002, në vlerën 20 000 dollar, pjesë e regjimit martesor.
4) Mamaja zonja Fatbardha Shkjau pronare me 100% i një apartamenti banimi me sip. 107 m2 në Durrës në vlerën 45 000 dollar.
Para Kesh (Cash) në vlerën 30 000 euro.
Pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz në vlerën 4 750 euro.
Të ardhura nga paga si deputete, 2 595 440 lekë.
Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 1 200 000 lekë, principali 2 000 000 lekë.
Jozefina Topalli
Ish kryetarja e parlamentit ka deklaratën me të zakonshme të pasurisë: pagën e saj, pagën e bashkëshortit dhe të vajzës.
Të ardhura nga paga si deputete, 2 074 201 lekë.
1) Bashkëshorti, të ardhura nga puna si noter publik, 2 700 000 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga puna në Bankën e Shqipërisë, 1 000 000 lekë.
3) Vajza, të ardhura nga paga për mësimdhënie si pedagoge e jashtme, pranë Fakultetit Ekonomik, Tiranë, 10 000 lekë.
Kejdi Mehmetaj
Deputetja më e re e parlamentit, Kejdi Mehmetaj, nuk ka pasuritë drejtëpërdrejta, por familja e saj zotëron disa të tilla, madje është dhe aksionere e një kompanie.
Babai zoti Fatmir Mehmetaj pronar me 100% i një trualli me sip. 4 000 m2 dhe i një shtëpie me sip. 200 m2 në Mallakastër, blerë në vitin 2002, në vlerën 8 000 000 lekë.
2) Babai zoti Fatmir Mehmetaj bashkëpronar me 50% i një njësie me sip. 75 m2 në Tiranë, blerë me kontratë sipërmarrje më 04.03.2005, në vlerën 105 000 euro.
3) Vëllai zoti Olsi Mehmetaj bashkëpronar me 50% i një trualli me sip. 3 300 m2 në Kavajë, në vlerën 600 000 lekë, marrë hua nga gjyshja.
1) Para Kesh (Cash) në vlerën 5 000 euro, dhuratë nga prindërit.
2) Babai zoti Fatmir Mehmetaj para Kesh (Cash) në vlerën 21 000 euro.
3) Babai zoti Fatmir Mehmetaj para Kesh (Cash) në vlerën 1 400 000 lekë.
Babai zoti Fatmir Mehmetaj pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz, blerë më 22.09.2008, në vlerën 1 800 000 lekë.
Babai zoti Fatmir Mehmetaj aksioner me 40% në shoqërinë Ionian-Ëind shpk, regjistruar më 12.01.2010 dhe kapital themeltar në vlerën 100 000 lekë.
Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 2 177 784 lekë.
1) Babai, të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si nëpunës i ZQRPP-së, Tiranë, 1 030 915 lekë.
2) Nëna, të ardhura nga një biznes i vogël privat, 310 000 lekë.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 45 500 lekë.
2) Gjendja cash, 500 000 lekë.
3) Babai, detyrimi i shlyer për qiranë e banesës, 420 000 lekë.
Majlinda Bregu
Kryetarja e Komisionit të Integrimit, Majlinda Bregu nuk ka surpriza në deklaratën e saj, vec faktit se i shoqi ka më shumë llogari bankare dhe kursime se ajo.
Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 2 766 822 lekë.
1) Të ardhura nga interesat bankare, rritur me 67 euro.
2) Të ardhura nga interesat bankare, 66 513 lekë.
Të ardhura Qiradhënie Të ardhura nga qiraja, 27 000 euro.
Bashkëshorti, të ardhura nga honorare, shpërblime e dieta nga “Mediavision”, 18 000 euro.
1) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 1 500 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 75 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, rritur me 1 075 365 lekë.
4) Overdraft, marrë edhe në emër të bashkëshortit, detyrimi financiar i pashlyer 9 400 850 lekë.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, mbyllur, shuma e detyrimit financiar të shlyer 41 367 euro.
6) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 26 611 euro.
7) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 2 940 dollarë.
8) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, rritur me 2 857 396 lekë.
Mira Shehu
Të ardhura nga paga në universitet si shefe departamenti, nga këshillat e fakultetit, nga projekte, 281 329 lekë.
Të ardhura nga qiraja, 30 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
Të ardhura nga shoqëria ELIT shpk, 492 011 lekë.
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, 51 169 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga nga aktiviteti si person fizik, 45 000 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si administrator i shoqërisë ELIT shpk, 26 130 lekë.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga shoqëria ELIT shpk, 492 011 lekë.
1) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 2 360 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 151 992 lekë.
3) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 165 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 140 028 lekë.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 2 872 euro, principali 20 000 euro, afat 10-vjeçar.
6) Kredi, detyrimi financiar i pashlyer 8 673 euro, principali 11 450 euro.
7) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 16 932 lekë.
8) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 175 458 lekë.
9) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 45 000 lekë.
10) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 52 euro.
11) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 77 655 lekë.
Silva Caka
Deputetja e LSI-së, Silva Caka ka një pasuri modeste, me një makinë të blerë me kredi, të ardhura nga paga si deputete dhe nga paga e bashkëshortit.
Para Kesh (Cash) në vlerën 11 000 euro.
Pronar me 100% i një veture tip Volksëagen Golf në vlerën 250 000 lekë.
1) Overdraft me detyrim të pashlyer në vlerën 129 561 lekë.
2) Kredi bankare marrë më 21.11.2012 për blerje veture me principal 196 000 lekë, afat maturimi 2 vjet dhe interes 17.1%.
1) Të ardhura nga paga si deputete, 1 340 921 lekë.
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në komisione, 97 200 lekë.
Të ardhura si bonuse për shpenzime karburanti, telefoni e dieta, 948 449 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga paga pranë Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 781 752 lekë.
1) Gjendja cash, 1 500 000 lekë.
2) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i shlyer 129 561 lekë.
3) Bashkëshorti, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 0 lekë, principali 196 000 lekë.
4) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, limiti 20 000 lekë.
5) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, limiti 50 000 lekë.
Adelina Rista
Deputetja socialiste e Fierit, Adelina Rista disponon disa pasuri të paluajtshme, të përfituara kryesisht nga kompensimet e AKKP-së. Ajo po ashtu e një shtëpie dy katëse 264 metra.
1) Tokë truall 560 m2, në zonën kadestrale 8533, kthyer nga Komisioni i Kthimit të Pronave. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%.
2) Shtëpi banimi 2 kate me sipërfaqe totale 264.5 m2, ndërtuar mbi tokën truall. Ndërtesa është financuar nga shitja e 610 m2 truall, pronë e kthyer nga Komisioni i Kthimit të Pronave si dhe nga shitja e materialeve pas prishjes së shtëpisë ekzistuese. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%
1) Depozitë kursimi me vlerë 450 100 lekë. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%.
1) Zotërim i një automjeti, për të cilin nuk është deklaruar vlera përkatëse. Pjesa në zotërim e Znj. Rista 50%.
Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 3 387 258 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 172 980 lekë.
1) Detyrim qiraje, detyrimi financiar i shlyer, 315 000 lekë.
2) Detyrim huamarrje, detyrimi financiar i pashlyer, 800 000 lekë.
3) Bashkëshorti, pronar i një makine Nissan.
Albina Deda
Deputetja demokrate e Lezhës ka disa pasuri të paluajtshme me sipërfaqe të mëdha në Mirëditë, një automjet dhe disa kredi.
1) Tokë are me sip. totale 2 788 m2, në zonën kadastrale 2769, Ndërfushaz, Mirditë.
2) Truall 500 m2 dhe ndërtesë 76 m2, në zonën kadastrale 2769, Ndërfushaz, Mirditë.
3) Pemëtore me sip. 1938 m2, në zonën kadastrale 2769, Ndërfushaz, Mirditë.
Kredi bankare me vlerë 3 340 000 lekë, marrë për blerje apartamenti, aktivizuar në vitin 2012, me afat shlyerje 20 vjet.
Automjete  Automjet me vlerë 460 000 lekë, zotërim 100% i bashkëshortit Z. Deda.
Të ardhura nga paga, 2 896 562 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga paga, 911 040 lekë.
1) Kredi e marrë më datë, 03.12.2012, detyrimi financiar i pashlyer, 2 950 646 lekë.
2) Kredi e marrë më datë, 06.11.2013, detyrimi financiar i pashlyer, 28 810 lekë.
Evis Kushi
Socialistja e Elbasanit, Evis Kushi, ka në pronësi dy shtëpi dhe truall në Kavajë, si dhe një makinë, vec të ardhurave të saj e të bashkëshortit.
1) Pronar me 100% i një apartamenti banimi me sip. 71 m2 në vlerën 1 900 000 lekë.
2) Pronar me 100% i një apartamenti banimi me sip. 99.18 m2 në vlerën 37 700 euro, për të cilin janë paguar 33 000 euro.
3) Bashkëshorti zoti Florenc Kushi pronar me 100% i një trualli me sip. 500 m2 në Kavajë në vlerën 300 000 lekë.
1) Llogari bankare në vlerën 387 926 lekë.
2) Para Kesh (Cash) në vlerën 1 000 000 lekë.
3) Bashkëshorti zoti Florenc Kushi llogari bankare në vlerën 16 644 lekë.
Pronar me 100% i një veture tip Skoda Octavia në vlerën 14 500 euro.
Të ardhura nga paga si deputete, 3 105 017 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga paga si përgjegjës sektori pranë DAR-it, Elbasan, 632 435 lekë.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 433 400 lekë.
2) Gjendja e kursimeve, 1 500 000 lekë.
3) Gjendja cash, 700 000 lekë.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 1 064 euro.
5) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 33 730 lekë.
Jorida Tabaku
Deputetja demokrate, Jorida Tabaku ka një shtëpi me kredi, të cilën deri në vitin 2014, ka deklaruar se ja kanë paguar prindërit. Bashkëshorti i saj ka të ardhura në 4 drejtime të ndryshme.
Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si deputete, 2 123 867 lekë.
Bashkëshorti:
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 801 214 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa si anëtar i bordit të bankës “Credins”, 3 150 euro.
3) Të ardhura nga paga nga REPIM, UK, 37 185 paund britanikë.
4) Të ardhura nga projekti “Adriatic Ëelfare Mix”, 880 866 lekë.
Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 45 549 euro, principali 130 000 euro, me afat 10 vjet, norma e interesit 5 % për 5 vitet e para dhe euribor + 3,75 % për periudhën e mbetur.
Klodiana Spahiu
Socialistja e Durrësit, Klodiana Spahiu ka deklaruar të ardhura prej pagës si deputete, teksa pjesën e luanit në të ardhurat e saj zë i shoqi, i cili veç punës në shtet, ka një klinikë private mjekësore. Spahiu disponon dy ullishte të dhuruara nga babai.
Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 2 415 812 lekë.
1) Të ardhura nga interesat bankare, 34 682 lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare 31 599 lekë.
1) Bashkëshorti, të ardhura nga aktiviteti privat si person fizik, “Kabinet Mjekësor dhe Laborator Biokimik-Klinik”, 2 386 683 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si pedagog endokrinolog në Spitalin Rajonal Durrës, 773 676 lekë.
3) Bashkëshorti, pagesë si lektor, trajnim, paguar nga “Sanofi Aventis”, 53 363 lekë.
4) Bashkëshorti, pagesë si lektor, trajnim, paguar nga “Sanofi Aventis”, 53 154 lekë.
5) Bashkëshorti, pagesë si lektor nga “Novartis Pharma Servis Inc”, 500 euro.
6) Bashkëshorti, pagesë si lektor nga “Novartis Pharma Servis Inc”, 400 euro.
7) Bashkëshorti, paga për mësimdhënie në Universitetin “Zoja e Këshillit të Mirë”, 1 350 euro.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 623 163 lekë.
2) Gjendja e bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 197 euro.
3) Gjendja e llogarisë së përbashkët bankare me bashkëshortin, në një bankë të nivelit të dytë, 2 019 euro.
4) Pronare e një ullishte me sip. 426 m2, dhuratë nga babai.
5) Pronare e një ullishte me një sip. 1574 m2, dhuratë nga babai.
6) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 8 618 euro, principali 20 000 euro, marrë në vitin 2008.
7) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 044 euro.
8) Gjendja e llogarisë së përbashkët bankare me bashkëshorten, 2 385 lekë.
9) Vajza, gjendja e llogarisë bankare në Gjermani, 9 000 euro, transferuar nga prindërit për studime universitare.
Liljana Elmazi Billa
Liljana Elmazi, deputetja demokrate e Vlorës, ka deklaruar pasuri të paluajtshme, biznes dhe kursimi të vendosura fillimisht nga emigracioni. Pastaj, pjesa të tjerë është deklaruar si të ardhura për shkak të mësimdhënies në vend e rajon.
1) Apartament 2 dhoma e kuzhinë, blerë për vlerën 1 653 672, pjesë e regjimit martesor.
2) Bashkëshorti, Z. Billa zotëron 1 200 m2 tokë, me vlerë 5 000 000 lekë, blerë me të ardhurat nga puna në emigracion. Pjesa e Z. Billa 50%.
3) Z. Billa, zotëron godinë me sip. 150 m2, vlerë 200 000 dollarë, e përdorur për tregti karburanti me pakicë, krijuar me të ardhuat nga emigracioni.
1) Depozitë bankare me vlerë 16 500 000 lekë, krijuar nga të ardhurat personale dhe të ardhurat nga shitja e librave.
2) Depozitë kursimi 20 000 euro krijuar me të ardhurat nga mësimdhënia në Kosovë dhe Maqedoni.
3) Gjendja cash 25 000 euro, krijuar me të ardhurat nga mësimdhënia në Kosovë dhe Maqedoni.
4) Z. Billa, depozitë bankare 15 euro.
Automjete  Z. Billa zotëron automjet me vlerë 16 500 euro,
1) Të ardhura nga paga si deputete, 2 649 383 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia dhe udhëheqje doktorature në Fakultetin Ekonomik dhe në fakultete të tjera (UMSH), 291 600 lekë.
3) Të ardhura nga universiteti AAB, Prishtinë për mësimdhënie në vitin 2009.
Të ardhura nga Parlamenti Evropian për një udhëtim në Bullgari, 797 euro.
Të ardhura nga interesat bankare, 576 000 lekë.
Të ardhura nga qiraja e një pike karburanti në pronësi të bashkëshortit, 2 829 000 lekë.
Bashkëshorti, të ardhura nga qiraja e një pike karburanti në bashkëpronësi që nga korriku i vitit 2014, rritur me 500 000 lekë.
Mesila Doda
Deputetja Doda thuajse nuk ka asgjë për deklaruar në pasuri si të ardhura personale, veç pagës, ndërsa i shoqi ka të ardhura nga puna në 4 media. Familja ka dy kredi për të shlyer.
Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si deputete, 2 294 895 lekë.
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “RTSH” dhe “Radio Tirana”, 427 500 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “Egnatia Televizion”, 925 104 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “Ora Neës”, 351 227 lekë.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga “Media +”, 1 360 dollarë.
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 58 911 euro, principali 88 585 euro, afati 15-vjeçar, norma e interesit 3 %.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 2 513 997 lekë, principali 5 000 000 lekë, afati 25-vjeçar, norma e interesit 3 %.
Mimoza Hafizi
Deputetja socialiste e Shkodrës, Mimoza Hafizi, përbën surprizën e grave parlamentare për shkak të pasurisë që disponon familja e saj. I shoqi disponon plot 26 pasuri të paluajtshme në të gjithë Shqipërinë, ndërsa ka llogari të panumërta bankare. Ai është aksioner në disa kompani, teksa Mimoza, vec pagës së deputetes, ka të ardhura nga mësimdhënia dhe botimet.
1) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 25% i një sip. trualli 1 110 m2 dhe sip. ndërtimore 378 m2 në Shkodër.
2) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 126 m2 në Tiranë.
3) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 50% i një toke truall me sip. 238 m2 në Kavajë.
4) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 50 m2 në Velipojë.
5) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 90 m2 në Durrës.
6) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një toke are me sip. 3 500 m2 në Tiranë.
7) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 360 m2 në Delvinë, në vlerën 297 500 euro.
8) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 292 m2 dhe tarracë në Tiranë, në vlerën totale pas rikonstruksionit 175 416 euro.
9) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një garazhi me sip. 32.5 m2 në Tiranë, në vlerën 11 375 euro.
10) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një garazhi me sip. 19.8 m2 në Tiranë, në vlerën 6 930 euro.
11) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 109 m2 në Shkodër.
12) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 141.3 m2 në Tiranë, në vlerën 50 000 euro.
13) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i dy dyqaneve me sip. 76.8 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 6 407 654 lekë.
14) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i tre ap. banimi me sip. totale 333.5 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 20 868 679 lekë.
15) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një dyqani me sip. 28.82 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 2 420 088 lekë.
16) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 50% i një bodrumi me sip. 509.2 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 26 552 550 lekë.
17) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 50% i tre ap. banimi me sip. totale 362.5 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 22 173 912 lekë.
18) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i ap. banimi me sip. 223 m2, në Durrës, në vlerën 178 400 euro.
19) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i ap. banimi me sip. 48.11 m2 plus qilar dhe vend parkimi në garazh, në Francë, në vlerën 295 000 euro.
20) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 33% i dyqane dhe ap. banimi me sip. totale 804.7 m2 në Lezhë në vlerën 52 612 850 lekë.
21) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 872.5 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.
22) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 3 541.5 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.
23) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 129 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.
24) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 159 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.
25) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 1 500 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.
26) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi bashkëpronar me 8.33% i një dyqani me sip. 395 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.
1) Llogari bankare në vlerën 4 989 euro.
2) Llogari bankare në vlerën 660 545 lekë.
3) Llogari bankare në vlerën 151 320 lekë.
4) Llogari bankare në vlerën 2 921 euro.
5) Llogari bankare në vlerën 43 000 euro.
6) Llogari bankare në vlerën 309 euro.
7) Llogari bankare në vlerën 85 dollar.
8) Llogari bankare në vlerën 151 949 lekë.
9) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 1 207 euro.
10) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 245 euro.
11) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën – 4 760 lekë.
12) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 149 euro.
13) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 3 563 dollar.
14) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 94 289 lekë.
15) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 1 974 dollar.
16) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 47 euro.
17) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 57 040 lekë.
18) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 535 euro.
19) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 807 532 lekë.
20) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 1 394 dollar.
21) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi llogari bankare në vlerën 1 265 euro.
22) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi depozitë bankare në vlerën 8 626 euro.
23) vajza llogari kursimi në vlerën 3 328 euro.
24) Vajza llogari bankare në vlerën 6 862 euro.
1) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz në vlerën 8 296 000 lekë.
2) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi pronar me 100% i një veture tip Peugeot në vlerën 14 000 euro.
1) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi aksioner pranë shoqërisë Alb-Asfalto-Konstruksion sha me vlerë aksionesh prej 9 425 770 lekë.
2) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi ortak me 33.33% pranë shoqërisë Emuliv shpk me kapital 150 000 lekë.
3) Bashkëshorti zoti Hasan Hafizi ortak me 23.66% pranë shoqërisë Eurogren shpk me kapital 51 760 627 lekë.
1) Të ardhura nga paga si deputete, 2 480 998 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme në Departamentin e Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, 194 722 lekë.
1) Të ardhura nga shitja e teksteve të Fizikës, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiranë, 260 880 lekë.
2) Të ardhura nga shitja e teksteve universitare, 72 500 lekë.
1) Vajza, Adra Hafizi, të ardhura nga paga si inxhiniere në Charge D’affaires, Bureau Veritas, Francë, 24 090 euro.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si këshilltar sipërmarrjeje i shoqërisë, Albavia shpk, 1 656 056 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga qiraja, 727 euro.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga qiratë, por të palikuiduara, 11 673 euro.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 64 254 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 5 111 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 31 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 775 076 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 212 520 lekë.
6) Të ardhura nga shitja e ap. me sip. 108 m2, vlera e shitjes 45 000 euro, likuiduar vetëm 20 000 euro.
7) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 500 euro.
8) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 475 euro.
9) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 182 708 lekë.
10) Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 16 100 lekë.
11) Bashkëshorti, pronar i një ap. me sip. 101.6 m2, përfituar nga këmbimi me një ap. me sip. 85.5 m2 + verandë 56 m2.
12) Bashkëshorti, pronar i dy ap. me sip. 100.9 m2 dhe 102.18 m2, vlera 127 942 euro, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqërinë Primavera shpk, pas anulimit të kontratës të lidhur në 2013 me këtë shoqëri, për një ap. me sip. 223 m2 me vlerë 178 400 euro.
13) Bashkëshorti, detyrim ndaj shoqërisë Primavera shpk, për dy ap., detyrimi financiar i pashlyer 10 427 370 lekë.
14) Vajza, Adra Hafizi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 586 euro.
15) Vajza, Adra Hafizi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 210 euro.
16) Vajza, Olivia Hafizi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 405 euro.
17) Vajza, Olivia Hafizi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 183 euro.
Valentina Leskaj
Nënkryetarja e parlamentit, Valentina Leskaj, ka pak për të shënuar nga të ardhurat personale, teksa dy djemtë e saj, rreshtojnë një numër të madh pasurish të paluajtshme dhe llogarish bankare.
Të ardhura nga paga si deputete, komisione e dieta, 2 574 670 lekë.
Të ardhura nga UNDP, për dy udhëtime në OKB, (Neë York dhe Gjenevë), 3 468 dollarë.
1) Të ardhura nga interesat bankare, 30 106 lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare 5 323 lekë.
Të ardhura Qiradhënie Të ardhura nga qiraja, 9 455 euro.
1) Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni, 257 502 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga interesat bankare, 453 lekë.
3) Djali Arjan Leskaj, të ardhura si aksioner nga shoqëria Matrix-Konstruksion shpk.
4) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga 50 000 lekë/muaj.
5) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 571.5 m2, 1 080 00 lekë.
6) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 520 m2, 108 000 euro.
7) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 970 m2 + 2 garazhe ku zotëron 1/3 e pronësisë, 32 850 euro.
8) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 400 m2, 6 000 euro.
9) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti tregtar ku zotëron ½ e pronësisë, 29 982 euro.
10) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti tregtar me sip. 1744 m2, 75 341 euro.
11) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti me sip. 1 200 m2 ku zotëron 1/3 e pronësisë, 16 500 euro.
12) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga qiraja e një ambienti tregtar me sip. 94 m2 ku zotëron ½ e pronësisë, 4 620 euro.
13) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga garancia për dhënien me qira të një ambienti me sip. 271 m2 ku zotëron ½ e pronësisë, 5 700 euro.
14) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga paga dhe shpërblimet nga A&B-Business-Consulting shpk, 3 800 009 lekë.
15) Djali, Besnik Lekaj, të ardhura nga dividenti në A&B-Business-Consultingshpk, 24 325 959 lekë.
16) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga paga nga ACR shpk, 259 512 lekë.
17) Djali, Besnik Lekaj, të ardhura nga shoqëria e thjeshtë me Arjan Leskaj dhe Delo Ahmeti, 865 680 lekë.
18) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga shërbimet si ekspert pranë Bankës Botërore, 2 874 euro.
19) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga D&L-Administrim shpk 919 303 lekë.
20) Djali, Besnik Leskaj, të ardhura nga paga në bashkinë Elbasan, 659 734 lekë.
Të ardhura nga borxhi i kthyer nga djali Arian Leskaj, 2 500 euro.
1) Djali Ajran Leskaj, pronar me 100 % i një vile në ndërtim në Sauk, Tiranë, 23 873 096 lekë.
2) Bashkëshortja e djalit, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 009 dollarë.
3) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 244 euro.
4) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 26 dollarë.
5) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 129 937 lekë.
6) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 809 euro.
7) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 77 308 lekë.
8) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 317 euro.
9) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 35 004 lekë.
10) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 29 643 euro.
11) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 13 euro.
12) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 420 euro.
13) Djali Arjan Leskaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 345 euro.
14) Djali Arjan Leskaj, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 0 lekë, principali 1 061 711 euro, mbyllur 4 dhjetor 2014.
15) Djali, Arjan Leskaj, detyrim për kthim borxhi ndaj nënës Valentina Leskaj, detyrimi financiar i pashlyer 17 500 euro.
16) Djali, Besnik Leskaj, dhënie huaje për ARC shpk për të mbuluar borxhin ndaj A&B-Business-Consulting shpk, 846 500 lekë.