Pasuria e deputeteve femra, është publikuar nga deklarata që kanë depozituar vetë në ILDKPKI.
Të dhënat për vitin 2014 janë në faqen e internetit të “Open Data”. Deputetet që kanë më shumë vite në parlament, apo ato që kanë qenë ministre, thuajse nuk kanë pasur asgjë për të shënuar në deklaratë, veç pagave dhe kredive. Ndryshe nga ato që janë më të reja, të cilave nuk i mungojnë troje, shtëpi dhe llogari bankare.
Albana Vokshi
Deputetja demokrate, Albana Vokshi ka deklaruar vitin e shkuar të ardhura nga kthimi i huas prej 50 mijë dollarësh, teksa ka marrë borxh një vlerë prej 21 mijë eurosh.
Të ardhura nga paga si deputete, 2 197 169 lekë.
Të ardhura nga huaja, 50 000 dollarë.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 875 dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me -28 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 14 dollarë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 400 252 lekë.
5) Gjendja cash, pakësuar me 50 000 dollarë.
6) Gjendja cash pakësuar me 1 000 000 lekë.
7) Pronare me 100 % e një banesë në Golem, Kavajë, vlera 115 000 euro.
8) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 14 855 euro, principali 34 000 euro.
9) Detyrim i papaguar ndaj vëllait, 8 000 euro.
10) Detyrim i papaguar ndaj motrës, 8 000 euro.
11) Detyrim i papaguar ndaj një personi të tretë, 5 000 euro.
Pasuria e deputeteve femra, është publikuar nga deklarata që kanë depozituar vetë në ILDKPKI. Të dhënat për vitin 2014 janë në faqen e internetit të “OpenData”. Deputetet që kanë më shumë vite në parlament, apo ato që kanë qenë ministre, thuajse nuk kanë pasur asgjë për të shënuar në deklaratë, veç pagave dhe kredive. Ndryshe nga ato që janë më të reja, të cilave nuk i mungojnë troje, shtëpi dhe llogari bankare.
Albana Vokshi
Deputetja demokrate, Albana Vokshi ka deklaruar vitin e shkuar të ardhura nga kthimi i huas prej 50 mijë dollarësh, teksa ka marrë borxh një vlerë prej 21 mijë eurosh.
Të ardhura nga paga si deputete, 2 197 169 lekë.
Të ardhura nga huaja, 50 000 dollarë.
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 875 dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me -28 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 14 dollarë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 400 252 lekë.
5) Gjendja cash, pakësuar me 50 000 dollarë.
6) Gjendja cash pakësuar me 1 000 000 lekë.
7) Pronare me 100 % e një banesë në Golem, Kavajë, vlera 115 000 euro.
8) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 14 855 euro, principali 34 000 euro.
9) Detyrim i papaguar ndaj vëllait, 8 000 euro.
10) Detyrim i papaguar ndaj motrës, 8 000 euro.
11) Detyrim i papaguar ndaj një personi të tretë, 5 000 euro.