Është bërë publike nga “Portali Spending Data Albania” deklarata të pasurisë për 6 Ministrat Teknikë që shërbyen gjatë fushatës zgjedhore pas paktit Rama-Basha.

Ministrat ishin propozime të PD për të garantuar mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

Në këtë deklaratë duhet të evidentohen të gjitha asetet me pasuri të paluajtshme, pasuri të pritshme, likuiditete, kredi debi, automjete, sende me vlerë dhe para kesh në momentin e deklarimit.

Gjithashtu subjekti evidenton edhe burimin e krijimit të pasurisë përmes të ardhurave nga puna, trashëgimitë, dëmshpërblimet, fondet e kujdesit sipas siguracioneve, lojërat e fatit, qiradhëniet, dhuratat, rivlerësimet apo të tjera forma të fitimit dhe begatimit personal.

Deklaratat e vendosura në portalin janë fillestare për 4 subjekte dhe deklarata vjetore për 2 subjekte të tjera:

Ledina MANDIA/ Deklarata e pasurisë vjetore 2016