Kryebashkiaku Erion Veliaj,  apo “Lali Eri”, siç etiketohet në publik, bën jetën e një milioneri.
Të paktën, kjo reflektohet nga të ardhurat që ai ka deklaruar pranë ILDKPKI.
Nga një qytetar i varfër që ishte dikur, ashtu siç e ka pohuar edhe vetë se jetonte duke shitur fiq, sot, ai  jeton në një tjetër stad ekonomik.
Duke shitur fiq apo jo, Veliaj, rezulton milioner.
“S’kam kompleks nga jeta ime, as nga varfëria me të cilën jam rritur, as nga familja dhe as nuk kam vrarë njeri. Nuk kam kompleks që kam shitur fiq në Pazarin e Ri dhe as që kam ikur në këmbë në emigracion. Se çdo shqiptar i ndershëm, në kushte të vështira ka shkuar në emigracion. Të tallesh me ta është pafytyrësi’, ka thënë Veliaj,  gjatë fushatës elektorale, kur kandidonte për kryetar të Bashkisë së Tiranës.
Në vitin 2013, Veliaj rezulton pronar i një apartamenti 111 metër katror në Tiranë, me dy makina 23 mijë euro dhe 6 mijë euro, si dhe me 2 llogari bankare.
Në vitin 2014, Veliaj ka deklaruar pesë llogari bankare dhe të ardhurat e  bashkëshortes nga dhjetë burime, përfshirë këtu, edhe llogaritë bankare.
Kryebashkiaku Erion Veliaj ka deklaruar një rrogë rreth 12 milionë lekë të vjetra për vitin 2015, ku një pjesë e ka përfituar nga posti i tij si ministër i Mirëqënies Sociale dhe një pjesë tjetër si Kryetar i Bashkisë së Tiranës.
Ndërsa ka vijuar gjatë vitit 2016 të shlyejë një kredi të marrë në gusht të 2015.
Të ardhurat nga paga për vitin 2016 Veliaj i ka pasur 1.5 milion lekë, ndërkohë që ka deklaruar një llogari me 1.1 milion lekë dhe 1 mijë euro.
Ndërsa bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa ka deklaruar shitjen e një apartamenti 88 mijë euro.
Në kategorinë e të ardhurave, për vitin 2016 ajo ka deklaruar konsulencë ligjore 7.5 milionë lekë si dhe konsulencë me UNICEF 260 mijë lekë.
CNA.al po sjell pasurinë e Veliajt ndër vite, referuar të dhënave të marra nga Open Spending Albania dhe formularëve të marra pranë ILDKPKI.
Viti 2013
Pronar me 100% i Ap. banimi Tiranë me sip. 111.2 m2, me blerje, vlera 5 115 200 lekë.
Gjendje e llogarisë në valutë të huaj ku është zotërues me 50% në vlerën 5 290 euro.
Gjendje e llogarisë në valutë të huaj ku është zotërues me 50% në vlerën 7 500 dollar.
Pronar me 100% i veturë tip Peugeot, blerë në vitin 2008, vlera 23 000 euro.
Pronar me 100% i veturë tip Volkswagen Tuareg, blerë në vitin 2013, vlera 6 000 euro.
Paga bruto si Ministër 595 000 lekë.
Shpërblime nga Kuvendi 52 896 lekë.
Viti 2014
Paga neto si ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 1 551 834 lekë.
Bashkëshortja, të ardhura nga paga për shërbime konsulence ndaj zyrës ligjore “Tashko-Pustina sh.p.k”, nga 1 janari 31 mars 2014, 733 920 lekë.
Bashkëshortja, të ardhura nga paga për shërbime konsulence ndaj zyrës ligjore “The Partners sh.p.k”, 360 000 lekë.
Bashkëshortja, të ardhura nga paga si lektore pranë Universitetit Evropian të Tiranës, 1 janar – 28 shkurt 2004, 70 226 lekë.
Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 007 lekë.
Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 692 euro.
Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 9 euro.
Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 305 euro pjesa takuese 50%.
Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 516 dollarë pjesa takuese 50%.
Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 19 801 euro.
Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 879 euro.
Bashkëshortja, gjendja a e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 11 241 lekë.
Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 303 euro ku pjesa takuese 50%.
Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 516 dollarë pjesa takuese 50%.
Kontratë shitblerje autoveture, 5 000 euro.
Bashkëshortja, kontratë sipërmarrje, për ndërtim ap. 171 m2 plus verande, 88 641 euro pale ne sipërmarrje Agi-Kons shpk pjesa takuese 33%.
Viti 2015
Paga si Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 557 764 (pesëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë.
Paga si Kryebashkiak 656 832 (gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e tridhjetë e dy) lekë.
Zonja Ajola Xoxa të ardhura nga aktiviteti i konsulencës ligjore biznes i bogël regjistruar me NIPT për 2015 vlera 3 264 735 (tre milion e dyqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e tridhjetë e pesë) lekë.
Konsulencë financuar nga USAID dhe UN Ëomen 170 000 (njëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë.
Shtuar llogaria bankare me 867 633 lekë krijuar nga paga.
Shtuar llogaria bankare me 427 Euro.
shtuar llogaria bankare e 5 euro.
shtuar llogari bankare nga paga me 5 307 euro.
shtuar llogaria bankare me 5 288 USD.
Zonja Ajola Xoxa llogari bankare 23 649 euro të ardhura nga puna.
Zonja Ajola Xoxoa llogari bankare 1 025169 lekë të ardhura nga puna.
Zonja Ajola Xoxa llogari bankare në vlerë 2 930 euro.
Zonja Ajola Xoxa llogari bankare 15 072 lekë.
Zonja Ajola xixa llogari bankare 5 307 euro pjesa takuese 50%.
zonja Ajola Xoxa llogari bankare 8 288 USD ku pjesa takuese është 50%.
Llogari bankare në euro 217 euro.
Llogari bankare në lekë me burim të ardhura ushtrim profesioni 1 100 328 lekë.
Viti 2016
Të ardhura neto nga paga si Kryebashkiak, 1 555 204 lekë.
Bashkëjetuesja zonja Ajola Xoxa, të ardhura neto nga aktiviteti konsulencë ligjore, biznes i vogël me NIPT vlera 7 597 703 lekë.
Bashkëjetuesja Ajola Xoxa të ardhura nga konsulenca për B. Y. L. A financuar nga UNICEF në vlerën 112 400 lekë.
Bashkëshortja, të ardhura neto si drejtuese e konsulentëve, projekt i UNICEF, 153 000 lekë.
Gjendje llogarisë bankare, 1 172 042 lekë.
Gjendje llogarisë bankare, 1 025.21 euro.
Gjendje llogarisë bankare, 5 308.29 euro.
Gjendje llogarisë bankare, 8 295.10 dollarë.
Bashkëjetuesja Ajola Xoxa gjendje llogarisë bankare, 40 254 euro.
Bashkëjetuesja, gjendje llogarisë bankare, 33 969 lekë.
Bashkëjetuesja, gjendje llogarisë bankare, 1 948.39 euro.
Bashkëjetuesja, gjendje llogarisë bankare, 13 272.64 lekë.
Bashkëjetuesja, kontratë finale blerje apartament banimi më 26.07.2016, porositur më 06.05.2012 së bashku me dy porositës të tjerë të cilët janë tërhequr duke mbetur Znj. Xoxa blerëse e vetme, 88 641 euro.
Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, 37 829 euro.
Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, 1 574 lekë.
Është shlyer gjatë vitit 2016 vlera 720 826 lekë për një kredi me vlerë totale 6 100 000 lekë me afat 180 muaj e disbursuar me datë 31. 08. 2015. E mbetur pa shlyer në 31 dhjetor 2016 vlera 5 815 845 Lekë.