Të dhëna dhe dokumenta për Sistemin e Drejtësisë pas Reformës. Akses i shtuar në informacion për institucione të reja të drejtësisë dhe individ që promovohen në sistem. Databaza e re Akses Info Drejtësi synon të rrisë integritetin e proceseve dhe institucioneve përmes një miniere të dhënash dhe informacioni në dispozicion të publikut dhe gazetarëve. Të gjitha Ligjet, Vendimet, Aktet, Strategjitë, Raportet dhe Konkluzionet e Monitorimit të jashtëm janë sipas institucioneve të aksesdrejtesi.al. Po njësoj faqja ka një profil për çdo prokuror, gjyqtar apo anëtar të institucioneve të reja të drejtësisë. Profili synon të bëjë lehtësisht të gjetshim dokumente për arsimimin, eksperiencën profesionale, kualifikimet, promovimin, vettigun, vetdeklarimet dhe çdo dokument tjetër që lidhet me individët e rinj të sistemit. Kjo faqe është një minierë të dhënash dhe bën të mundur edhe një përmbledhje të artikujve të mediatik mbi reformën.