Nga 1 janari deri 30 Qershor, janë kryer transaksione për Koncesione si vijon:
1. Bashkia e Kamzës, janë 23 transaksione me vlerë 254 290 075 Lekë për shoqërinë Koncesionare http://spending.data.al/…/inst_…/2166001/perf_id/ECOCLEANING 

Kjo shoqëri ka fituar kontratën koncesionare për Shërbim pastrim, grumbullim, transport, seleksionim të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit dhe diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe Transferim te Autoriteti Kontraktor. Pasaporta e Shoqërisë: http://opencorporates.al/sq/nuis/l81811019s


2. Gjoka 87 koncesionari që po punon për Rrugën e Arbrit ka 2 transaksione secili vlera 630 000 Lekë në total 1 260 000 000 (një pikë njëzet e gjatë miliard) Lekë.


3. Kompania që mirëmban ndërton dhe administron rrugën Milot Morinë Albanian Highway Concession ka marrë një transaksion për periudhën 1 janar deri 30 qershor dhe kjo në vlerën 369 450 04 Lekë.
http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


4. Laboratory Netwrks shpk ofrues i Shërbimit Laboratorik të Spitaleve Universitare, Rajonale dhe atyre Bashkiake ka arkëtuar përmes thesarit të shteti gjatë këtik gjashtë mujori vlerën prej 149 730 140 Lekë. Pasaporta e shoqërisë koncesioanre http://opencorporates.al/sq/nuis/L91923002T


Link Pagesa thesari 6mujori http://spending.data.al/…/…/2021-01-01/to_date_reg/2021-07-0


5. Integratet Energy BV SPV ka arkëtuar nga 1 janari deri 30 qershor nga Thesari i Shtetit vlerën prej 696 839 093 Lekë. Kjo shoqëri paguhet nga Bashkia Tiranë për Ndërtim Landfilli Pagesë për depozitim të mbetjeve urbane. Link për këto pagesa është http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


6. Integrated Techonolgy Waste Treatment Fier sh.p.k ka arkëtuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë vlerën prej 313 654 260 Lekë për këtë gjashtë mujor, Kjo shoqëri është zbatuese e PPP Koncesion për Inceneratorin e Fierit. LINK http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


7. Albatek Energy Koncesionar për Ndërtim dhe Administrim të Impiantit të Përpunimit të mbetjeve Urbane në qarkun Elbasan ka arkëtuar ne këtë periudhe 40 292 027 Lekë. http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


Transaksione tw tjera Thesari mund ti gjeni sipas Kërkimit në Filtrat Portali Spending.Data.al dhe rubrika

Thesari http://spending.data.al/sq/treasury/list/year/2019

Regjistri me të dhëna për Koncesione PPP http://www.opencorporates.al/sq/concession