Tregues të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi disa tregues të sistemit shëndetësor në Shqipëri, si dhe krahasimin me vendet e rajonit për këta tregues. Të dhënat bazohen në statistikat e Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Në të dhënat e mëposhtme, në kategorinë mjekë janë klasifikuar mjekët e përgjithshëm dhe specialistët. Infermiere klasifikohen infermieret profesioniste dhe mamitë, si dhe personeli sanitar në…

Zhvillimi i Turizmit në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi zhvillimin e turizmit në Shqipëri gjatë viteve te fundit. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MTKRS) dhe INSTAT. Treguesit më të rëndësishëm të turizmit janë numri i turistëve të huaj , dhe të ardhurat e siguruara nga turizmi. Gjithashtu për të krahasuar zhvillimin e turizmit në një vend është e…