Krimi kundër pasurisë. Vjedhje 2008 – 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë, kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër pasurisë në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit synon të thellojë analizën mbi tendencat e kriminalitetit në vend dhe të nxisë debat mbi parandalimin e tij. Krimet kundër pasurisë, vjedhjet janë në përshkallëzim…

Krime të rënda kundër jetës. Vrasje 2008 – 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër jetës në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit synon të thellojë analizën mbi tendencat e kriminalitetit në vend, e më tej të  nxisë debat për alternativat e mundshme për përmirësimin e performancës së…