Mbajtësit e borxhit të jashtëm 2012

Mbajtësit e borxhit te jashtëm janë ato institucione financiare ndёrkombёtare q pёrftojnё borxh tё jashtëm përmes marrëveshjeve dypalëshe ose shumёpalёshe. Stoku i borxhit të jashtëm i ndarë sipas koncesionalitetit ka pësuar ndryshime nё drejtim tё rritjes sё kredive tё nënshkruara me terma jokoncesionale pёr financimin e projekteve me rёndёsi strategjike.   Tashmë Shqipëria kualifikohet si një vend me të ardhura mesatare, çka ka sjellë si…

Drithërat, importojmë 400 mijë tonë çdo vit

Brenda një viti, vendi ynë importon nga shtete të tjera rreth 400 mijë tonë drithëra. Kjo kategori, drithëra, përbëhet kryesisht nga produkte si: gruri, misri, thekra. Vitin e kaluar, vendi ynë ka importuar mbi 350 mijë tonë drithëra, produkte të regjistruara në doganat shqiptare. Ndërkohë që në vitin 2011, dy vjet më parë kjo shifër ishte rreth 380 mijë tonë drithëra në total. Të dhënat…