Të mitur, të moshuar dhe gra me nevoja të veçanta në institucione të kujdesit social 2006 – 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me numrin e personave, rezident në institucionet e përkujdesit shoqëror. Këto institucione funksionojnë me qëllim përkujdesin për disa individ pjesëtarë të grupeve sociale si të moshuar, fëmijë apo gra në mbrojtje të veçantë. Ato ofrojnë kryesisht shërbime akomodimi dhe më tej shërbime psiko – sociale dhe edukative. Personat që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror pranohen në…

Persona me Aftësi të Kufizuar PAK, numri dhe fondi i pagesës 2006-2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me personat që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar. Hulumtimi zbardh në numër personat e njëkohësisht vlerën ekonomike që u jepet. Persona me aftësi të kufizuar konsiderohen persona që u është kufizuar aftësia si pasojë e dëmtimeve fizike, shqisore, të intelektit, psikike apo mendore, qofshin këto të lindura apo të fituara gjatë jetës. Pasojat mund të jenë rrjedhojë…