Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri Sipas Sektorëve Ekonomikë 2006-2011

Investimet e huaja direkte në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimi të ekonomisë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi vlerën e investimeve të huaja direkte në Shqipëri sipas sektorëve të ekonomisë, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase,…

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri Sipas Shtetit të Origjinës 2005-2010

Investimet e huaja direkte në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimi të ekonomisë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi vlerën e investimeve të huaja direkte në Shqipëri sipas shtetit të origjinës, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase,…

Papunësia, “loja” me llogaritjet nuk përfshihen të pa regjistruarit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit e punësimit në Shqipëri për vitin 2012. Të dhënat bazohen tek baza statistikore e Ministria e Punës dhe vlerësime të INSTAT-it. Sipas ODA-s, treguesi s’është i saktë për shkak të metodologjisë Shkalla e papunësisë ose norma e papunësisë mbetet një tregues problematik për shkak të defekteve të Koordinatorit Kombëtar të Statistikave INSTAT në përllogaritje dhe…