Kreditë sipas monedhës dhe shpërndarja e kreditimit në rrethe 2008-2012

Open Data Albania ka kryer njё hulumtim mbi nivelin e kredimarrjeve nё Republikën e Shqipёrisё pёr harkun kohor 2008-2012. Kredi konsiderohet njё sasi e caktuar parash qё njё person fizik apo juridik merr hua nga njё institucion financiar pёr t’ja kthyer nё njё moment tё dytё kohor me pagesa tё ndara nё kёste dhe me njё normё tё caktuar interesi nё formёn e kostos sё…

Fitimi i Sistemit Bankar në Shqipëri 2001-2012

Open Data Albania ka kryer një përditësim mbi fitimin e sistemit bankar shqiptar. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Sistemi bankar është një pjesë tepër e rëndësishme e ekonomisë dhe sistemit financiar, e për këtë arsye zhvillimi i tij paraqet interes të veçantë. Fitimi i sistemit mund të matet përmes disa treguesve. Dy treguesit kryesorë janë: • Kthimi nga kapitali aksioner (në…