Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2011. Ky hulumtim sjell për herë të parë një pasqyrë financiare të shpenzimeve elektorale të Fushatës për Zgjedhje për Organe të Qeverisjes Vendore 2011. Pasqyra kontabël bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pranë ekspertëve kontabël. Subjektet zgjedhore…

Fonde elektorale sipas llojit të financimit – Fushata Zgjedhore 2011

Open Data Albania po sjell për herë të parë një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të financës së partive politike dhe subjekteve të tjera elektorale, është një proces i ri që daton me ndryshimet e 2008-ës në Kodin Zgjedhor. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar.…