Fushata më e kushtueshme . Vlera krahasimore për Zgjedhje 2009 dhe 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Fondet dhe Shpenzimet në fushatat elektorale 2009 dhe 2011, duke i vendosur ato në një pozitë krahasuese. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël te miratuar. Referuar këtyre të dhënave, gjatë fushatës 2009 janë përfituar gjithsej nga subjektet zgjedhore 336 040 695 Lekë, ndërsa ne fushatën 2011 janë 337…