Financimi i Partive Politike, Shoqatave dhe Organizatave të Veteranëve me Status. 2003-2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat për vitet 2012 – 2013 në lidhje me financimin nga Buxheti i Shtetit për zërin “Parti Politike”. Buxheti i Shtetit financon çdo vit nëpërmjet një zëri të quajtur “Partitë Politike” tre kategori: Partitë Politike, Shoqatat dhe Organizatat e Veteranëve me Status. Ky financim për partitë politike është i ndryshëm nga financimi që ato marrin nëpërmjet Komisionit Qendror të…

PSSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, PSSH…

PSSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, PSSH ka shpenzuar 101…