Institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2011

Duke marrë shkasë nga dëmi i lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit i evidentuar gjatë punës audituese të KLSH-së për vitet 2011-2012, Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi institucionet dhe shoqëritë kryesore që kanë shkaktuar pjesën më të madhe të tij. Kështu, gjatë vitit 2011, dëmi ekonomik ishte rreth 7 miliardë lekë, 55.7% e të cilit apo 3.9 miliardë lekë u shkaktua vetëm…