Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shkel Kodin Zgjedhor për Financimin e Subjekteve

Parregullsi ligjore dhe administrative në emërimin e Ekspertëve Auditues Open Data Albania pas publikimit të të dhënave mbi shpenzime elektorale të dy fushatave të shkuara, në përpjekje për të zbardhur në një format sa më transparent edhe të dhëna zyrtare të Fushatës Zgjedhore 2013 ka konstatuar disa shkelje të bazës ligjore në organizimin e punës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këto shkelje kanë sjellë parregullsi…

Zgjedhës sipas Listave Zyrtare. Procesi 2009, 2011, 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit për dy proceset e fundit zgjedhore të vitit 2009 dhe 2011 si dhe për procesin që pritet të ndodhë në 23 qershor 2013. Trendi i  përgjithshëm që është vënë re në lidhje me numrin e qytetarëve në  këto lista votimi, nga viti 2009 në vitin 2013, është rritës.  Në vitin 2009…

Pensione të shtetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve të shtetit gjithsej, sipas llojit të përfitimit dhe sipas ndarjes gjinore për vitet 1998-2012. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë nga databaza e Institutit të Statistikave. Numri i përfituesve të këtyre pensioneve gjithsej ka ndryshuar nga viti në vit si në grafikun më poshtë: Burimi: INSTATKomentet dhe…

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim, fëmijët jetim etj. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë nga databaza e Institutit të Statistikave. Numri i përfituesve të këtyre pensioneve gjithsej ka ndryshuar nga viti në vit…

Ndërmarrjet aktive në Republikën e Shqipërisë që janë nen pronësi apo administrim të një individi femër në vitet 2005-2012

Open Data Albana ka kryer një hulumtim lidhur me ndryshimin që ka pësuar raporti mashkull/femër në administrimin apo pasjen nen pronësi të një ndërmarrje aktive gjatë viteve 2005-2012. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomike, pavarësisht formës së tij ligjore, përjashtuar administratën publike,  organizatat jofitimprurëse dhe organizatat ndërkombëtare. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga databaza e Institutit të…

Ministria e Financave Censuron te dhëna publike të Thesarit të Shtetit.

Në emër të parimeve të Gazetarisë dhe të Drejtës Publike për Informim, dëshiroj të ndaj me Ju shqetësimin mbi një rast censure të realizuar këto dit me të dhëna të Thesarit Publik të Shtetit. Qeveria Shqiptare është e detyruar me ligj dhe udhëzime përkatëse të bëjë transparente përballë qytetarit shqiptarë çdo detaj të mënyrës së si shpenzohen paratë e taksapaguesve shqiptarë apo asetet publike monetare.…

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitet 1998-2012. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plotësuar periudhën e sigurimit dhe janë përkatësisht në moshën 65 vjeç për burrat dhe 60 vjeç për gratë. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë…