Analizë krahasimore mbi shpenzime të Aparatit Qeveritar në vite elektorale 2013 vs 2012

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna të transaksioneve të kryera nga Thesari i Shtetit në një vit elektoral kundrejt një viti më të hershëm të zakonshëm. Të dhënat hulumtohen në mënyrë krahasimore për të analizuar nëse ka ndryshime dhe shpenzime të cilësuara në një vit ku forca politike qeverisëse angazhohet në fushatë elektorale. Të dhënat janë krahasuar për tremujorin përkatës 1 shkurt –…