Sipërfaqet pyjore në km2 në Shqipëri dhe në Botë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me sipërfaqet pyjore në Republikën e Shqipërisë dhe në botë. Në vitin 1990 e gjithë bota shënonte 41 608 396 km2 sipërfaqe pyjore. Pas 20 vitesh toka rezulton të jetë më pak e pyllëzuar dhe në vitin 2010 ishin 1 368 455 km2 më pak sipërfaqe pyjore. Pothuaj e gjithë bota ka pësuar rënie të sipërfaqeve të…