Eksportet në dhjetë vite, 2013 bilanci më i lartë

Viti 2013 ishte ndër më pozitivët e 5-vjeçarit të fundit, me një bilanc tregtar që arriti në minus 266 miliardë lekë. Bilanci tregtar është përmirësuar 16% kundrejt një viti më parë. Open Data Albania ka bërë një studim të bilancit tregtar të dhjetë viteve të fundit, duke e konsideruar vitin që lamë pas, referuar të dhënave si më të mirin. Bilanci tregtar ka ardhur shpesh…

SHQIPËRIA PO PLAKET

Në fillim të viteve ’90, kur Shqipëria i dha fund diktatores dhe ju bashkua botës demokratike, njëra prej pak gjërave që ata ishin të lumtur, për dallim nga Europa e cila njihet edhe me emrin si kontinent i vjetër, ishte se ata kishin popullsinë më të re, me një moshë mesatare 26-28 vjeçar. Por, viteve të fundit, Shqipëria po plaket më shpejt se çdo vend…

Papunësia, plagë për shoqërinë shqiptare

Papunësia është një ndër problemet e mbartura të shoqërisë shqiptare të 22 viteve të fundit. Sipas shifrave zyrtare të Institutit i Statistikave të Republikës së Shqipërisë, në Shqipëri ka rreth 190 mijë të papunë.  Megjithatë ekspertët e ekonomisë mendojnë se kjo nuk është shifra e saktë e papunësisë.  Zef Preçi, drejtor i Qendrës Shqiptare për Studime Ekonomie, thotë: “Vëzhgimet tregojnë se kjo shifër nuk paraqet situatën…

Tatimet japin alarmin, 6608 subjekte nuk kanë shlyer detyrimet

Mbledhja e taksave mbetet një gangrenë për institucionet tatimore në Shqipërisë. Janë me dhjetëra institucioneve dhe biznese të cilat nuk paguajnë detyrimet ndaj administratës tatimore. Sipas një studimi të Open Data, në janar 2014 në total persona të tatueshëm të penalizuar për shkak të detyrimeve tatimore të papaguara në afat janë gjithsej 6608 të tillë. Ndër këto subjekte pjesa kryesore janë penalizuar për detyrime tatimore…