Akciza për cigaret dhe duhanin, RSh dhe Vende Europiane 2014

Open Data Albania po hulumton mbi nivelet e akcizës së cigareve në vend dhe rajon. Referuar legjislacionit shqiptar, akciza është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e Republikës së Shqipërisë. Produkte që i nënshtrohen akcizës janë: produktet energjetike; alkooli dhe pijet alkoolike; duhani e produktet e duhanit; kafeja, llampa inkandeshente, gomat, fishkezjarre,…

Bien interesat e eurobondit

Eurobondi i emetuar në vitin 2010 nga qeveria shqiptare tregtohet aktualisht në tregjet europiane me një yield apo normë interesi prej 4.67%. Sipas një analize të Open Data Albania, interesi për eurobondin shqiptar ka zbritur në nivelet më të ulëta që nga emetimi, kur u ble nga investitorët me një interes mesatar prej rreth 7.6%. Ulja e interesi vetvete është një zhvillim pozitiv sepse nënkupton një…

Sa shpenzon shteti për telefoni celulare, sipas kompanive

Open Data Albania po hulumton lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbime të telefonisë mobile në vitet 2012 dhe 2013. Shpenzimet Buxhetore për shërbime telefonike janë pagesa të pakthyeshme që kryen Qeveria dhe të tjera Institucione Buxhetore, për realizimin e funksioneve nëpërmjet përdorimit të shërbimeve telefonike. Këto shërbime ofrohen përmes operatorëve të ndryshëm telefonik. Nën analizë janë vendosur katër operatorët aktualë që operojnë në tregun shqiptar:…

Borxhit publik i brendshëm dhe i jashtëm 2003 – 2013

Open Data Albania, ka përditësuar të dhëna lidhur me strukturën e stokut të borxhit të shtetit shqiptar  gjatë viteve  2003 – 2013. Të dhënat janë kumulative, pra stoku i borxhit të një viti përfshin totalin e borxhit të emetuar deri në atë vit. Burim informacioni është Banka Qendrore dhe  Ministria e Financave. Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar…

Borxhi Publik sipas afatit të maturimit 2003 -2013

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të shlyhet brenda një viti si borxh afatshkurtër, ose pas më shumë se një viti duke u konsideruar borxh afatgjatë. Open Data Albania, ka kryer përditësimin e të dhënave mbi strukturën e stokut të borxhit të shtetit shqiptar sipas…

Eksporti dhe importi i naftës në vend 2005 – 2013

Open Data ka kryer një hulumtim mbi eksport-importet shqiptare të naftës. Shqipëria vlerësohet të ketë rezerva relativisht të larta që arrijnë deri në 400 milionë ton naftë. Sipas burimeve zyrtare të Autoritetit Kombëtar të Burimeve Natyrore, rreth 40 milionë tonë naftë janë ende të pashfrytëzuara. Patos- Marinza është zona kryesore e naftës në Shqipëri. Kjo fushë prej 44 mijë hektarë është burimi më i madh…

Eksporti i metaleve 2005 – 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me eksportin e metaleve në vitet 2004 – 2012. Shqipëria është një nga vendet në Rajonin e Ballkanit me një nëntokë të pasur, ku nxirren, përpunohen e më pas eksportohen disa lloj metalesh dhe mineralesh, duke përfshirë që nga hekuri, bakri, kromi apo nafta.  Metalet që nxirren në vend në pjesën më të madhe eksportohen për faktin se…

Vlera e tregut të sigurimeve dhe pesha e kompanive 2003-2012

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi tregun e sigurimeve në Shqipëri. Ky treg është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Procesi i sigurimit përfshin individ dhe biznese që paguajnë prime sigurimi për tu mbrojtur nga ngjarje specifike. Ky treg ka shënuar rritje në vitet e fundit, e kryesisht si pasojë e rritjes së numrit të automjeteve në treg, çmimeve të primeve…

Drithëra dhe nën produkte bloje, prodhim import dhe konsum 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi prodhimin, importin dhe konsumin e drithërave në vend e më tej produkteve të blojës nga importi. Drithërat dhe produktet e blojës përbëjnë një nga tregjet më dinamike dhe domethënëse, pasi shërbejnë si ushqim bazë. Para viteve ’90, Shqipëria renditej si një vend me prodhim të lartë të drithërave, pasi e gjithë sasia që konsumohej prodhohej nga fermat…

Prodhimi dhe konsumi i duhanit (1998-2012)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi prodhimin, importin dhe eksportin e duhanit gjatë katërmbëdhjetë  viteve të fundit. Duhani si lëndë e parë për industrinë e prodhimit të cigareve ka shënuar nivele të larta prodhimi në periudhën para viteve 90-të. Vëndi kishte disa njësi të kultivimit, grumbullimit, përpunimit të duhanit. Shqipëria shënohej si vend me eksport të cigars me disa marka vendase. Aktualisht nga…