Çmimi i energjisë elektrike për konsumator familjar. Shqipëria, Rajoni dhe BE 2011 – 2013 Open

Data Albania ka kryer një kërkim mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjarë në Shqipëri, rajon dhe Bashkim Europian. Të dhënat janë grumbulluar nga zyra statistikore e BE Eurostat. Çmimi i energjisë llogaritet si euro për kilowatt/orë dhe është i vlefshëm vetëm për konsumatorin familjar. Në Shqipëri, çmimi është mesatarja e paguar nga familjet për kW/h pavarësisht se konsumi është me dy tarifa, me…