Norma e Sigurimeve Shëndetsore dhe Sigurimeve Shoqërore në RSh dhe Rajon

Open Data Albania po hulumton mbi normën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vendin tonë dhe vendet e rajonit. Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë pagesa të detyrueshme, për të gjithë personat ekonomikisht aktivë, ku përfshihen edhe të vetëpunësuarit.   Duke paguar kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore bëhet e mundur të përfitohet nga Ligji i sigurimeve shoqërore (Ligji nr. 7703, datë…