Subjekte të licencuara nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Seli dhe Kapital Themeltar. 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me subjektet financiare që janë licencuar nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit. Ky institucion përveçse licencon gjithashtu mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e subjekteve, që organizojnë lojëra fati, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin dhe aktet nënligjore në fuqi. Të dhënat në hulumtim janë marrë në databazën e Njësisë së…

KLSH dhe Instituti Shqiptar i Shkencave nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Kontrollit i Lartë i Shtetit, si dhe Instituti Shqiptar i Shkencave (ISHSH), angazhohen përmes një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet institucioneve. Marrëveshja u nënshkrua nga Kryetari i KLSH-së, Bujar Leskaj dhe Kryetarja e Institutit Shqiptar të Shkencave, Aranita Brahaj. Në zbatim të kësaj marrëveshje, KLSH do të angazhohet për shkëmbimin e të dhënave me interes reciprok, duke hapur edhe një dritare tjetër komunikimi…