Normat e Interesit ne Ekonomine Shqiptare 2009-2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi normat e interesit në Shqipëri bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, për periudhën 2009, deri në shkurt të vitit 2014. Norma e kredisë është një tregues i normës mesatare të kredive të dhëna nga bankat e nivelit të dytë për afate 1-vjeçare. Ndërkohë norma e depozitave është një tregues i normës mesatare të depozitave të…

Kosova dhe Shqipëria , sigurimet më të ulëta në rajon

Në Shqipëri dhe në Kosovë, punonjësit trajtohen më së keqi në rajon kur është fjala për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, në raste të sëmundjeve apo pushimit të lindjes për gratë. Studimi i Open Data Albania i publikuar ditë më parë tregon se Shqipëria, Kosova, Bosnje-Hercegovian dhe Sllovakia janë vendet e Rajonit që aplikojnë një sistem përfitimi të ulët, 60 % deri në 65 % të…

Eksporti i energjise: Tregjet kryesore Greqia, Zvicra dhe Serbia

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin, sasinë dhe vlerat në eksport – import të energjisë elektrike në vitet 2008-2013. Në zbatim të kërkesave të Modelit Shqiptar të Tregut, importet e energjisë elektrike për nevoja publike në vendin tonë, kryhen nga furnizuesi publik me shumicë (FPSH), me përbërje të KESH-it, CEZ Shpërndarje sh.a dhe Furnizuesit e Kualifikuar. Deri në fund të vitit 2013 në vendin…

‘Crown Agents’: Rreth 20 mijë mjete të paregjistruara

KontrolliNga 1 shtatori ka nisur aksioni i Doganave për mjetet me targa të huaja Rreth 20 mijë automjete me targa të huaja ose të paregjistruara qarkullojnë ilegalisht. Ky është konstatimi i “Crown Agents”, që asiston doganat shqiptare. Pas mallrave të akcizës, që janë prioritet i shpallur i doganave, këto mjete janë shënjestra e dytë e kësaj administrate. Drejtori i këtij misioni, David Smith, deklaroi dje…