Çmimi i ri i energjisë, sa do të jetë tarifa për konsumatorët

Siç ishte përfolur dhe më parë, çmimi i energjisë elektrike do të rritet, ndaj dhe tarifat për konsumatorët do të ndryshojnë. Ndërkohë, sistemi aktual me tarifa të ndryshme për pagesën e energjisë elektrike, në vartësi të konsumit, duket se do të mbetet në fuqi edhe vitin e ardhshëm. Sistemi, që diferencon çmimet për konsum më të ulët apo më të lartë se 300 kilovatorë në…

Tregues mbi eksportin dhe importin e energjisë elektrike sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë 2008-2013

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin, sasinë dhe vlerat në eksport – import të energjisë elektrike në vitet 2008-2013. Në zbatim të kërkesave të Modelit Shqiptar të Tregut, importet e energjisë elektrike për nevoja publike në vendin tonë, kryhen nga furnizuesi publik me shumicë (FPSH), me përbërje të KESH-it, CEZ Shpërndarje sh.a dhe Furnizuesit e Kualifikuar. Deri në fund të vitit 2013 në vendin…