Shkaqe dhe situata që përbëjnë rrethana të aksidenteve rrugore në vitin 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me situatat në të cilat kanë ndodhur aksidentet rrugore në Republikën e Shqipërisë në vitin 2013. Gjatë këtij viti aksidentet më të shumta janë shënuar në rrugë urbane, përkatësisht 1 386 aksidente nga 2 075 që kanë qenë në total. Në rrugë rurale janë shënuar 686 aksidente dhe në sheshe 3 aksidente. Burimi: Ministria e Transportit dhe…