Kontribues në Skemën e Sigurimeve Shoqërore sipas Kategorive 2006 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 2006-2013. Skema e sigurimeve shoqërore është e detyruar për të gjithë individët e punësuar, por pjesë e saj mund të bëhen dhe individë të tjerë nëpërmjet skemës së sigurimit vullnetar. Numri mesatar i kontribuesve në vit ka patur luhatjet e tij nga viti 2006 deri në vitin 2013, ku…

Deficiti Tregtar Republika e Kosovës dhe Shqipëria, Eksportet dhe Importet sipas shteteve 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Eksportet dhe Importet sipas shteteve si dhe Bilancin Tregtar në vitet 2005-2013 në Republikën e Kosovës. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa Importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet…