Origjina e Personave Juridik Aksionar të Shoqërive Aksionare në Vend – Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me personat juridik (shoqëritë tregtare, institucione apo organizma jo fitimprurës) vendase dhe të huaja, që janë aksionare në Shoqëritë Aksionare që operojnë në vend. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Si origjinë e…