50 shoqëritë më të mëdha në vend

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me klasifikimin e 50 SHA-ve me kapitalin aksionar më të lartë që operojnë në Republikën e Shqipërisë si dhe origjinën e tyre të kapitalit. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Sipas hulumtimit rezulton…

Buxheti i Shtetit sipas Funksioneve 2015

Qeveria ka miratuar tashmë buxhetin e vitit të ardhshëm dhe janë shpërndarë shumica e të ardhurave buxhetore. Shpenzimet më të mëdha janë shërbimet e përgjithshme publike e ndjekur nga shpenzimet e administratës publike. Burim i këtij hulumtimi është Ligji Nr.160/2014, Për Buxhetin e Shtetit 2015. Buxhetimi për Funksion është bazuar në klasifikimin e sugjeruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për Statistikat e Financave Publike. Qëllimi është rritja…

Borxhi publik arrin shifrën rekord, 3600 dollarë për frymë

Rritja e ndjeshme e huasë publike në 2014 ka bërë që borxhi për frymë për shqiptarët në vitin që sapo nisi të arrijë shifrën rekord prej 363 750 lekësh, afërsisht 3.600 dollarë. E thënë ndryshe, një familje mesatare me 4 persona në vitin 2015 do të mbartë 1.455.000 lekë (afërisht 15 mijë dollarë). Të dhënat vijnë nga “Open Data Albania”, e cila ka analizuar treguesit…

Çmimet e energjisë për bizneset, tarifat e reja që do aplikohen në bazë të nivelit të tensionit

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë. Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. -Për bizneset që furnizohen me 35 kV çmimi është i unifikuar për çdo kategori biznesi. Kështu, duke…

Open Data Albania: Debt per capita will increase further during 2015

Albanians will have to pay more during 2015 for the repayment of the public debt, according to an Open Data Albania report, which calculates the debt per capita during 2010-2015 periods. The report shows the balance between the total amounts of debt received by the Albanian government and the population at certain periods of time. According to Open Data Albania, the part of unpaid debt…