Kreditimi, norma e interesit në lekë, sa fitojnë bankat

Kreditimi, kushtet dhe interesat janë sot një çështje mjaft e diskutuar në ekonomi. Flasim për nevojën për kredi për biznesin dhe individin, por ndërkohë kushtet e marrjes së saj behën të vështira nga bankat dhe me interesa të larta. Nga ana tjetër ekziston risku i këtyre të fundit për shkak të kredive të këqija që janë rritur nga viti në vit. Megjithatë ka një tendencë…

Qeveria bën gati prezantimin e Shqipërisë për emetimin e eurobondit

Qeveria shqiptare është në fazën e përgatititjes së raporteve të prezantimit të Shqipërisë para investitorëve ndërkombëtare për emetimin e eurobondit prej 300 milionë euro afati i maturitmit të së cilës përfundon në nëntor të këtij viti. Sipas burimeve nga ministria e Financave, pas hartimit të raporteve e përgatitjes së dokumentacionit ligjor, dy bankat e përzgjedhura, Deutsche Bank dhe JP Morgan Chase, si bashkeudhëheqëse kryesorë (Joint…