Remitancat 2002-2014, origjina sipas vendeve

Open Data Albania ka analizuar dinamikën e remitancave për periudhën 2002-2014, dhe burimet e tyre në vitin e fundit. Remitancat janë shumë të rëndësishme për shumë vende në zhvillim si Shqipëria. Pas Investimeve të Huaja Direkte (IHD), remitancat janë burimi kryesor i financimit të jashtëm si në terma absolute ashtu edhe në terma relative kundrejt PBB. Remitancat janë një burim i rëndësishëm për uljen e…