Pasuri të Patundshme nën Zotërim, Pronësi Individi dhe Regjimi Martesor, Kryebashkiak mandati 2015 – 2019

Open Data Albania po analizon në lidhje me strukturën dhe vëllimin e aseteve të patundshme që zotërohen nga Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019. Në analizë është vlerësuar edhe burimi i aseteve të patundshme sipas vetë deklarimeve në Formularin Fillestar dhe atë Vjetor. Këta individ janë subjekte të detyrimit për deklarim periodik në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit…