Fondet publike, Bashkitë: Vetëm 150 prokurime në 9 muaj

Shifrat Vetëm 37 nga 61 bashki kanë aplikuar procedura të negocimit të drejtpërdrejtë Mospërdorimi me efikasitet dhe keqmenaxhimi i fondeve publike janë shpesh objekt debatesh mes forcave politike, por edhe në qendër të kritikave të institucioneve ndërkombëtare. Edhe pse vitet e fundit ka pasur një tendencë që të gjitha fondet publike të kalojnë nëpërmjet prokurimeve transparente online, mjaft prej institucioneve publike vazhdojnë të kryejnë dhe…

Financimi i punëve publike, për qeverinë Rama veriu i vendit nuk ekziston fare në listën e investimeve

Një studim i bërë në lidhje me financimin e punëve publike nga qeveria për periudhën kohore korrik 2015-prill 2016. Studimi është bërë nga Open Data Albania që po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua ranga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për…

TABELAT/ Financimi i punëve publike, për qeverinë Rama, veriu i vendit nuk ekziston fare në listën e investimeve

Një studim i bërë në lidhje me financimin e punëve publike nga qeveria për periudhën kohore korrik 2015-prill 2016. Studimi është bërë nga Open Data Albania që po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua ranga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për…

Open Data Albania tregon shifrat e prokurimeve te vendorët

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua nga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për Prokurime Transparente. Prokrurime Publike (totali në numër dhe vlerë). Në total në këtë periudhë kohore rezulton të jenë 1290 procedura të shpallura me një…