Konsumi Privat i Ekonomise ne Vitet 2009-2015

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të konsumit privat në ekonominë shqiptare për periudhën 2009-2015, dhe dinamikën e tij ne tremujorin e parë të vitit 2015. Produkti i brendshëm bruto (PBB) i një ekonomie mund të matet në disa mënyra. Njëra prej tyre është metoda e shpenzimeve. Vlerësimi i PBB-së me metodën e shpenzimeve përfshin lidhjen ndërmjet 4 sektorëve të ekonomisë: Familjeve, Ndërmarrjeve,…