Qeveria Shtyn me 13 vjet PPP Aeroporti Nënë Tereza, Kuvendi e vendos në Axhende

#RegjiterKoncesionar  Parlamenti do të votojë Ligjin për Ratifikimi e Ndryshimit të Marrëveshjes së Koncesionit, Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncesionare Tirana International Airoport shpk, Për Ndërtimin, Vënien në Punë Operimin dhe Mirëmbajtjen e Aeroportit Ndërkombëtar Nënë Tereza Tiranë Ratifikuar me Ligjin nr. 9312 Datë 11.11.2004. Sipas Relacionit faqe 4 ky ligj i propozuar  shtyn afatin e koncesionit PPP Aeroporti Nënë…